Vláda schválila vznik Centrální evidence účtů

Praha – Vláda bude mít přehled účtů, které mají v bankách a záložnách právnické i fyzické osoby. Na předvánočním zasedání ministři schválili zřízení Centrální evidence účtů. V průběhu příštího roku ještě bude muset koalice prosadit příslušný zákon. Součástí by neměly být údaje o zůstatcích na účtech, ministerstvo financí spolu s Českou národní bankou připraví evidenci do začátku roku 2016.

Ministr financí chce mít Centrální evidenci účtů kvůli boji s daňovou kriminalitou. „Jedná se jen o existenci účtu. V rámci 'karuselových' obchodů je průměrný věk firmy 24 dní a rekord je osm hodin. Za tu dobu někdo založil firmu, nás stačil okrást a dát ji do bankrotu. Jde tedy o čas a jen o existenci účtu,“ uvedl Babiš k významu evidence. 

Původně Babiš kvůli potírání daňové kriminality chtěl vznik centrálního registru účtů, který měl obsahovat nejen údaje o existenci účtů fyzických či právnických osob, ale také o tom, kolik je na nich peněz. S tím ale nesouhlasila Česká národní banka. Ta projevila souhlas s jednodušší formou registru. 

„Česká národní banka souhlasí s tezemi zřízení a provozování tzv. Centrální evidence účtů, tedy jednoduché evidence existujících účtů fyzických a právnických osob vedených u úvěrových institucí formou jakéhosi rozcestníku. Součástí evidence by proto neměly být stavové hodnoty na účtech. O konkrétních podmínkách vytvoření a provozu Centrální evidence účtů na základě dohodnutých principů se vede diskuse,“ uvedl již dříve mluvčí ČNB Tomáš Zimmermann.

Příslušný zákon k evidenci by měl vzniknout během příštího roku, aby od roku 2016 již mohl registr fungovat. Jeho zřízení zajistí ve spolupráci s ČNB ministerstvo financí, které má být i jeho uživatelem. Data v registru budou podle plánu aktualizována minimálně jednou denně. Oprávněné orgány, které nyní při dohledávání informací o existenci bankovních účtů obesílají desítky bank, záložen a dalších institucí, budou dotazy podávat elektronicky. Odpovědi mají putovat do datových schránek, uvedl dříve server Česká justice.

Video Vláda schválila Centrální evidenci účtů
video

Vláda schválila Centrální evidenci účtů

Výběr událostí souvisejících se vznikem Centrální evidence účtů:

7. března 2014 - Ministr financí Andrej Babiš (hnutí ANO) řekl, že vládě předloží zákon upravující vznik centrálního registru účtů. Zřízen má být u České národní banky (ČNB), aby se zrychlilo vyšetřování podvodů a daňových úniků.
- Česká bankovní asociace prohlásila, že případný vznik tohoto registru zvyšuje riziko zneužití dat klientů.

11. dubna 2014 - Babiš a ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) podpisem dohody formálně odstartovali tzv. projekt Kobra, tedy spolupráci ministerstva financí a policie v boji proti daňovým únikům.
- Guvernér ČNB Miroslav Singer s vytvořením centrálního registru vyjádřil nesouhlas. Banky nyní provozují elektronický systém výměny žádostí o údajích na účtech prostřednictvím datové schránky.

15. prosince 2014 - ČNB vyjádřila souhlas se vznikem Centrální evidence účtů. Banka souhlasila s jeho jednodušším provedením. Centrální registr měl původně obsahovat nejen údaje o existenci účtů fyzických či právnických osob, ale také o tom, kolik je na nich peněz. Nyní by evidence údaje o zůstatcích na účtech neměla obsahovat.

22. prosince 2014 - Vláda schválila zřízení Centrální evidence účtů. Ve spolupráci s ČNB má být připravena od ledna 2016. Její součástí nebudou údaje o zůstatcích na účtech.