Za nákup zbraní bez tendru musí ministerstvo vnitra zaplatit pokutu 800 tisíc korun

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal ministerstvo vnitra pokutou 800 tisíc korun za uzavření smlouvy na nákup pušek a samopalů pro Policii ČR bez tendru. Letos v lednu už úřad zakázal plnění jedné ze smluv. Rozhodnutí je pravomocné, potvrdil ho předseda ÚOHS Petr Mlsna, který zamítl podaný rozklad. 

Úřad upozornil na špatný postup ministerstva u tří zakázek z let 2017 až 2020, které se týkaly dodávek samopalů a pušek. Uzavření kontraktů ve všech třech případech předcházelo jednací řízení bez uveřejnění, jehož využití ministerstvo zdůvodnilo tím, že šlo o rozšíření původních smluv uzavřených v letech 2001 až 2004. Ministerstvo takto nakoupilo 1873 souprav zbraní.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) jde o zakázku Policie ČR. Od policejního prezidia bude ministr požadovat vysvětlení a vyvození odpovědnosti u lidí, kteří podle ÚOHS postupovali v rozporu se zákonem.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík řekl, že policie rozhodnutí obdržela. „Seznamujeme se s jeho obsahem a provedeme situaci odpovídající právní kroky,“ dodal.

Zákon pro dodatečné dodávky stanovuje lhůtu tří let, kterou lze překročit pouze za zvláštních okolností. Ty však podle úřadu nenastaly. Ministerstvo se rozhodnutí úřadu bránilo podáním rozkladu k jeho předsedovi, ten se ale ztotožnil s rozhodnutím první instance a rozklad zamítl.

Uvedl, že je možné pořídit dodatečné dodávky zbraní i po uplynutí doby tří let od uzavření původní smlouvy, současně ovšem zdůraznil, že prodloužení této doby nemůže být bezbřehé a musí mít limity. Čím více je zákonná tříletá doba překročena, tím závažnější musí být zvláštní okolnosti, které toto překročení ospravedlňují.

Ministerstvo musí zaplatit do dvou měsíců 

„V případě nejčastěji pořizovaného typu zbraně ani nelze hovořit o dodatečných dodávkách, protože zadavatel takto nakoupil výrazně větší množství zbraní, než kolik odebral při jejich prvotní dodávce,“ upozornil Mlsna.

Rozhodnutí úřadu je pravomocné, ministerstvo tak musí pokutu do dvou měsíců zaplatit. Rozhodnutí ÚOHS může napadnout správní žalobou u Krajského soudu v Brně, její podání ale neodkládá povinnost sankci zaplatit.