Autorský svaz OSA se žalobou brání pokutě od antimonopolního úřadu za zneužití postavení

Ochranný svaz autorský (OSA) podal žalobu ke Krajskému soudu v Brně, kterou se brání pokutě 10,7 milionu korun. Pokutu OSA uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za zneužití dominantního postavení. Úřad svaz potrestal za to, že v letech 2008 až 2014 požadoval po ubytovacích zařízeních platbu i za přijímač v pokoji, ve kterém nebyl nikdo ubytován. Pokutu už svaz musel zaplatit poté, co ji loni v listopadu pravomocně potvrdil tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj.

„OSA je jednoznačně přesvědčen, že výběr za prázdné hotelové pokoje byl zcela v souladu s tehdejší legislativou. Postupovali jsme přesně podle zákonné úpravy, která do autorských odměn zahrnovala i neobsazené pokoje, což můžeme i jednoduše prokázat. Jakékoli pochybení z naší strany tedy odmítám,“ uvedl předseda představenstva OSA Roman Strejček.

Podle rozhodnutí úřadu nelze požadovat platbu autorské odměny i tehdy, kdy na pokoji ubytovacího zařízení prokazatelně nemohlo dojít k užití díla. Do roku 2008 svaz obsazenost pokojů zohledňoval. ÚOHS pokutu OSA uložil loni v lednu, svaz proti rozhodnutí podal rozklad k předsedovi úřadu, který ale v listopadu námitky svazu zamítl. Při stanovení pokuty úřad zohlednil i to, že OSA zastupuje i zahraniční autory, a svým postupem tak podle úřadu ovlivnil i obchod mezi členskými státy.

Za stejný prohřešek, tedy účtování poplatku za přijímače na neobsazených pokojích, dostal loni pokutu i další autorský svaz –⁠ Intergram, který zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Úřad mu vyměřil pokutu 20,8 milionu korun za zneužití dominantního postavení, ta zatím není pravomocná, Intergram proti rozhodnutí podal rozklad.

Ochranný svaz autorský OSA byl založen 9. října 1919. Navázal na činnost Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl. Za rok 2018 inkasoval pro autory skladeb 973,2 milionu korun, o 14 milionů korun více než o rok dříve. Více než 195 tisíc nositelům práv vyplatil na honorářích 761,78 milionu korun za více než 976 500 skladeb.

Vedle OSA působí v Česku i další kolektivní správci autorských práv, kromě Intergramu například Divadelní, literární a audiovizuální agentura Dilia nebo Ochranná organizace autorská –⁠ Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S).