Špatná barva stěn, přísný pohled zadavatele i hlasité psaní na klávesnici, stěžovali si neúspěšní maturanti

Maturanty letos při skládání zkoušky rušilo ťukání do klávesnice nebo dělníci na stavbě. I tyto důvody někteří uváděli ve svých odvoláních. ČT to řekl Marek Lehečka z organizace Cermat. V minulosti podle něj žáci ze svého neúspěchu vinili třeba špatnou barvu stěn, vadil jim ale i přísný pohled zadavatele nebo vosa ve třídě. Proti výsledkům a průběhu maturit přišlo letos ministerstvu školství a krajským úřadům přes čtyři tisíce odvolání.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

„Letos se žáci odvolávali například kvůli hluku způsobenému zvukem klávesnice počítače či hluku způsobenému stavebními dělníky provádějícími rekonstrukci budovy,“ řekl Lehečka. 

Podle Cermatu se témata stížností každým rokem opakují, neúspěšní maturanti si například často stěžují na rušivé prvky způsobené přímo zadavateli nebo dalšími lidmi, kteří jsou v době zkoušky ve třídě. „Je to například klapání podpatků, přísné pohledy zadavatele, zvuk tlačítek klávesnice počítače. V ojedinělých případech bývá důvodem stížností i poletující hmyz, vosa, sršeň a podobně,“ dodal Lehečka.

Žáci, kteří ve své žádosti o přezkum maturit uvádějí připomínky k průběhu zkoušky, si podle Cermatu v některých případech stěžují i na samotné prostředí v učebně „Vadí jim špatná akustika v učebně, vydýchaný vzduch, nevhodné zabarvení stěn,“ dodává.

Stížnosti podle něj přichází i na nejrůznější okolnosti, které mohly narušit pozornost maturujících: „Například stavební práce na škole či ve vedlejší budově, otevřená okna u rušné komunikace, průjezd vlaku či sanitky, vytáčení motoru aut a podobně.“

Z více než čtyř tisíc odvolání uznalo ministerstvo zatím jen tucet 

Ministerstvo školství zatím přezkoumalo asi tři čtvrtiny ze všech podaných odvolání. Celkem jich resortu i úřadům přišlo přes čtyři tisíce, kladného výsledku se podle mluvčí Anety Lednové dočkalo zatím dvanáct z nich. Letos uspěli i studenti, které rušily stavební práce probíhající na škole právě v době maturit. „Máme dva kladně posouzené organizační incidenty, kdy škola nezajistila klidný průběh zkoušky. Na budově školy byly v průběhu zkoušek konány stavební práce,“ řekla Lednová. Tito maturanti můžou zkoušku opakovat v náhradním termínu.

Nejúspěšnější jsou podle Lehečky každoročně ti, kteří napadli hodnocení písemné práce z českého jazyka, tedy slohovky. „Vychází to z toho, jakým způsobem jsou ty zkoušky hodnoceny. U didaktických testů jsou jasně definované úlohy a část je vyhodnocována strojově, část hodnotitelem. Možnost chyby je mnohem menší než u těch písemných prací,“ říká.

Žádosti o přezkum výsledku didaktických testů posílali maturanti ministerstvu do 4. června. Úřad musí své rozhodnutí žadateli oznámit do 30 dnů ode dne doručení žádosti. „Resort vyřídí žádost o přezkum buď kladně, nebo ji zamítne, případně postoupí k vyřízení krajským úřadům nebo pražskému magistrátu,“ doplnila mluvčí Aneta Lednová.