Lékařská komora trvá na zvýšení platů všech zdravotníků o deset procent

Česká lékařská komora (ČLK) trvá na tom, aby všem zdravotníkům od ledna 2019 vzrostly platy o deset procent. Odmítají, aby se zkušeným lékařům zvedly platy pouze o dvě procenta. Vyplývá to z usnesení, které v neděli schválili delegáti sjezdu. Shodli se i na postoji k práci lékařů ze zahraničí a elektronickému zdravotnictví.

„ČLK nesouhlasí s ministrem zdravotnictví Vojtěchem zvýšit tarifní platy kvalifikovaných lékařů (14.–16. platová třída) od ledna 2019 o pouhá dvě procenta. ČLK požaduje, aby vláda splnila beze zbytku svůj závazek zvýšit tarifní platy všem zdravotníkům od ledna 2019 o deset procent,“ zní usnesení. Sjezd také požaduje pravidelnou valorizaci cen za zdravotní výkony.

Komora vyzvala ministerstvo zdravotnictví ke spolupráci ohledně práce cizinců bez aprobační zkoušky v českých nemocnicích. Zahraniční lékaři ze zemí mimo Evropskou unii musí být při odborné praxi, ke které dostávají od ministerstva výjimku, odborně vedeni kvalifikovaným lékařem. Lékařská komora chce získávat od ministerstva každý měsíc seznam lékařů z ciziny, název nemocnice a jméno lékaře, který vykonává přímé odborné vedení.

Komora chce elektronizaci jen dobrovolnou

Elektronické zdravotnictví by podle diskutujících lékařů mělo být pro lékaře i pacienty dobrovolné. K používání elektronického systému by podle komory měli být lékaři pozitivně motivováni, nikoli strašeni sankcemi, které mohou být pro jejich ordinaci likvidační.

ČLK je připravena bránit lékaře, kteří se dostanou do problému kvůli léku předepsanému klasickým způsobem. Elektronické recepty byly zavedeny letos v lednu, první rok státní správa nepokutuje lékaře, kteří se do systému nezapojili.

Podle komory by pro lékaře měla být dobrovolná i elektronická neschopenka. Sjezd uložil představenstvu ČLK, aby zahájilo jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí o obnovení činnosti expertní komise k problematice eNeschopenky, ve které by byli i zástupci komory.

Podle usnesení sjezdu by se také neměla prodlužovat délka studia, která může být pro mladé a jazykově zdatné lékaře motivací k odchodu do jiných zemí.