Lístky a obálky pro volby do Senátu jsou žluté. S voličským průkazem všude neuspějete

Ve volbách do třetiny Senátu budou lidé rozhodovat o obsazení dvaceti sedmi křesel v horní komoře. První kolo voleb proběhne v pátek 5. a v sobotu 6. října, tedy souběžně s komunálními volbami. Lidé budou vybírat ze 194 mužů a 42 žen. Pokud se v prvním kole nepodaří žádného senátora zvolit, proběhne o týden později – v pátek 12. a v sobotu 13. října – druhé kolo.

Dvacet sedm nových senátorů budou občané vybírat jen na třetině území Česka. Hlasovat můžou oprávnění voliči, tedy občané České republiky, kteří alespoň druhý den voleb oslaví osmnácté narozeniny. (Ve druhém kole může volit i ten občan ČR, který alespoň druhý den druhého kola voleb dosáhl věku 18 let.)

Hlasovací lístky pro první kolo senátních voleb měli občané dostat do poštovních schránek nejpozději do 2. října. O novou sadu je možné požádat i ve volební místnosti. 

Každý kandidát má svůj hlasovací lístek

Hlasovací lístky pro volby do Senátu mají žlutou barvu a jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Každý lístek je označený číslem určeným losem a opatřený razítkem pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. Lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu. A to tehdy, když přihlášený kandidát nebyl do voleb nakonec registrován.

Senátní volby 2018 – obvody, kde se bude letos volit
Zdroj: ČT24

Jak volit do Senátu

Člověk, který se rozhodl jít k volbám, přijde do příslušné volební místnosti, kde se u volební komise prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (popř. diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem). Jinak mu nebude hlasování umožněno.

Volič, který nehlasuje u své domovské volební komise, musí mít voličský průkaz. Má to ale svá omezení. Na průkaz je možné hlasovat pouze v rámci obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a kde je volič zároveň přihlášený k trvalému pobytu.

Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. 

Pro hlasování do Senátu obdrží volič od komise obálku žluté barvy. Do ní v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží jeden lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Lístek už nijak neupravuje a do obálky ho musí vložit za plentou, jinak mu hlasování nebude umožněno. Lístky pro případné druhé kolo senátních voleb dostanou lidé až ve volební místnosti.

Obálku následně volič vloží před volební komisí do volební urny. Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení je nepřípustné. S lidmi, kteří jsou tělesně nebo zrakově znevýhodnění nebo nemohou číst či psát, může hlasovací lístek vybrat a případně upravit jiný volič, ne však člen volební komise.

Volič také může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat o možnost hlasování mimo volební místnost. A to obecní úřad nebo v době konání voleb přímo okrskovou volební komisi. K nemocným nebo třeba starším lidem v tom případě vyšle okrsková volební komise dva své členy s přenosnou volební urnou, úředními obálkami a náhradními hlasovacími lístky.

Na co si dát pozor

Spolu se senátními volbami probíhají po celé republice i volby do zastupitelstev obcí. Voliči si proto někde musí dát pozor na různé hlasovací lístky a různě barevné obálky. Hlasovací lístky i úřední obálky komunálních voleb jsou šedé barvy. Pro první kolo voleb do Senátu mají barvu žlutou. Pokud bude hlasovací lístek pro obecní volby vložen do obálky voleb do Senátu nebo naopak, je neplatný. Do žluté obálky tedy patří žlutý lístek a do šedé obálky šedý lístek.

Neplatné jsou i hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, přetržené lístky a lístky, které nejsou vložené do úřední obálky s razítkem, kterou volič obdržel od komise. Hlasy se nebudou počítat ani v případě, že v obálce bude více hlasovacích lístků. 

Lístky pro druhé kolo až ve volební místnosti

Pokud v příslušném senátním obvodu žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, bude se konat o týden později druhé kolo. V něm kandidují už pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech.

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb již lidé nedostanou do schránek, ale obdrží je přímo ve volební místnosti ve dny voleb. Hlasovací lístek a úřední obálka pro 2. kolo voleb do Senátu mají šedou barvu.