Stovky žáků navíc na gymnáziích nebudou, kvůli chybě v testu přibudou jen dva

Chybné vyhodnocení přijímacího testu na osmiletá gymnázia, které až dodatečně odhalilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), má jen mizivý dopad. Ze stovek neúspěšných uchazečů, kteří měli teoretickou naději na změnu výsledku, se po opětovném vyhodnocení stali gymnazisty jen dva.

Ministerstvo školství dlouho čekalo na údaje ze všech gymnázií v Česku, nyní již může potvrdit, že více než dva uchazeče chyba v zadání, resp. vyhodnocení přijímacího testu z češtiny o gymnaziální studium nepřipravila.

Dvojice patřila zhruba k sedmi stovkám uchazečů, kteří v problematické úloze zaškrtli odpověď, která byla původně označena jako chybná, ale nakonec vyšlo najevo, že je také správná. Pouze jim dvěma dodatečný bod z testů skutečně pomohl.

Ministerstvo ujistilo, že dodatečné přijetí dvou uchazečů nemá žádný vliv na úspěch těch, kteří se o něm dozvěděli již před odhalením chyby. Bylo by tomu tak i v případě, že by nové vyhodnocení pomohlo většímu počtu dětí. „Pokud ředitel školy zveřejnil seznam přijatých uchazečů do osmiletého gymnaziálního oboru vzdělání již v pátek, pak tento seznam přijatých uchazečů je platný,“ oznámil v pondělí náměstek ministra školství Václav Pícl.

Stále však není jisté, zda – na rozdíl od některých uchazečů o studium na víceletých gymnáziích – nebude až dodatečné odhalení chyby v testech znamenat, že o místo přijde někdo v CERMATu. Ministr školství Robert Plaga (ANO) zatím neuvedl, zda vyvodí personální důsledky. Chce ale vědět, jak se chyba navzdory mnohonásobné kontrole do testů dostala.

Ředitel CERMATu Jiří Zíka odkazuje na lidský faktor. O tom však ministr pochybuje vzhledem k tomu, že se testy kontrolují před výrobou, opakovaně před samotnými přijímacími zkouškami a každý vyplněný test pak kontrolují speciální komise Centra pro další vzdělávání a poté i ministerstva školství.

O chybě v testech informoval CERMAT v pátek večer. V té době již některé školy zveřejnily seznamy přijatých uchazečů. Samotné zkoušky – šlo o druhý řádný termín pro víceletá gymnázia – proběhly 17. dubna.