Handicapovaní nově pod dohledem ombudsmanky. Bude kontrolovat dodržování jejich práv

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová začala se systematickou ochranou handicapovaných. Od 1. ledna se stala národním monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením podle úmluvy OSN. Bude sledovat hlavně oblasti vzdělání, práce, přístup postižených lidí do budov a sociálního zabezpečení. Jedním z prvních úkolů bude zřídit poradní orgán, ve kterém by měli být lidé zastupující různé typy zdravotního postižení.

Video Ombudsmanka Anna Šabatová se zaměří na dodržování práv handicapovaných
video

Ombudsmanka Anna Šabatová se zaměří na dodržování práv handicapovaných

Zdroj: ČT24

Právy handicapovaných se ombudsmanka v minulosti už zabývala, řešila ale jen jednotlivé stížnosti, například v sociálním zabezpečení. Teď se bude díky novele zákona právům lidí s postižením věnovat komplexněji. Její dosavadní působnost se rozšíří například o průzkumy, vydávání zpráv nebo osvětovou činnost. V případě, že zjistí nějaký systémový nedostatek, bude dávat doporučení vládě.

Právy lidí s postižením se zatím komplexně nikdo nezabýval

„Právy lidí se zdravotním postižením se v České republice dosud nikdo nezabýval komplexně a v nejširších souvislostech. Ombudsman zatím řešil individuální stížnosti ve vztahu k orgánům státní správy, nyní se této problematice může věnovat plošně,“ řekla Šabatová.

Ombudsmanka chce nejdříve zřídit jedenáctičlenný poradní orgán, který by jí měl pomoci definovat úkoly, jimiž je třeba se zabývat. Scházet se bude čtyřikrát do roka. Zasednout by v něm měli lidé zastupující různé typy zdravotního postižení a lidé, kteří se v ochraně práv osob se zdravotním postižením angažují. Nominace do něj vzejdou i z výjezdů ombudsmanky do krajů, kde se bude setkávat s lidmi se zdravotním postižením a se zástupci příslušných organizací.

Pro handicapované je důležitá přístupnost

„Zabývat se budeme především přístupností v nejširším slova smyslu, tedy přístupností k informacím, do budov, k službám, také oblastí vzdělávání, práce, sociálního zabezpečení, svéprávností. Zaměříme se i na oblast práva na život v komunitě. Jde o široké téma, v podstatě to v nějaké podobě zasahuje všechny oblasti života,“ řekla ombudsmanka.

Vozíčkáři se například stále potýkají s přístupností v dopravě. „Málokdy může člověk nastoupit do jakéhokoli autobusu a jet kam chce,“ řekl předseda paracentra Fénix Brno Ladislav Loebe. Nevidomí si zase stěžují na stále špatný přístup k informacím.

Česko se zavázalo k plnění mezinárodní dohody o právech postižených lidí zhruba před osmi lety, donedávna ale neurčilo, kdo by měl na její dodržování dohlížet. Na ombudsmana padla volba podle zdůvodnění kvůli tomu, že je nezávislý na ostatních složkách moci.