Senioři v domovech berou mnohdy zbytečně moc léků. Nevhodných i špatné kombinace

Klienti domovů pro seniory v řadě případů užívají nevhodné léky, jejich kombinace nebo zbytečně vysoké dávky. Farmaceuti během tří let zkoumali ve třinácti zařízeních po celé republice přes 800 seniorů. Zjistili téměř dva tisíce chyb – nejčastěji se jim nepodařilo dohledat, proč konkrétní lék senior vůbec užívá. 

Video Události
video

Události: Senioři v domovech často berou moc léků

Průzkum ukázal, že téměř pětina respondentů užívá léky, které už nepotřebují. Čtrnáct procent seniorů pak užívá nevhodné léky a stejné procento své léky špatně dávkuje. V 10 procentech jsou pak senioři ohroženi nežádoucími účinky léčiv.

Podle studie klinických farmaceutů, kteří zkoumali účastníky v rámci projektu Ústavu lékového průvodce, bere také řada seniorů v domovech zbytečně moc léků – průměrně osm denně. To se považuje za přílišný počet, kdy už se účinky jednotlivých medikamentů navzájem negativně ovlivňují. Lékaři považují za bezpečnou hranici pět až šest léků denně.

Výsledky průzkumu o užívání léků v domovech pro seniory
Zdroj: ČT24

Navíc u seniorů v domovech často nikdo nehlídá, zda léčba účinkuje. „Spousta léčiv je ve stáří vyloženě nevhodná. Mnoho seniorů by mělo být pravidelně sledováno,“ poznamenala ředitelka Ústavu lékového průvodce Ivana Plechatá.

Zdraví klientů domovů se za 20 let změnilo

Odborníci upozorňují, že zdravotní stav klientů v domovech pro seniory se za posledních 20 let změnil. Zatímco dříve v nich žili často aktivní lidé toužící po společnosti, v současné době jsou to prakticky léčebny dlouhodobě nemocných, uvedl předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti J. E. Purkyně Petr Brouzek. Protože ale spadají pod sociální systém, nikoliv pod zdravotnictví, nedostává se klientům stejně časté lékařské péče.

Péči v zařízeních potřebuje podle geriatra Zdeňka Kalvacha méně než pětina seniorů nad 80 let, u lidí do 65 let je to méně než pět procent. Klienti domovů často trpí několika vážnými onemocněními najednou, nejsou samostatně pohybliví a časté jsou různé typy demence.

Senioři si o léky sami řeknou

Někteří praktičtí lékaři, kteří v domovech ordinují, tvrdí, že jejich pacienti léky často přímo vyžadují. „Když mají jakýkoli stesk nebo bolest, očekávají, že to bude lékař nějak řešit. A jak jinak řešit než prostě lékem,“ říká praktický lékař Oldřich Luňák, který ordinuje v Domově pro zrakově postižené Palata. Kromě praktika tam ještě pravidelně dojíždí diabetolog či zubař.

Předepsanou léčbu pak jednou týdně kontroluje klinický farmaceut. Ředitel domova Jiří Procházka přiblížil, že jeho zařízení dává klientům podporu v dohledu nad tím, zda předepsané léky odpovídají jejich zdravotnímu stavu. Taková praxe, která je běžná v nemocnicích, ale v domovech pro seniory zatím funguje jen zřídka.

Kvůli užívání léků v nevhodných kombinacích je podle odhadu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu každý rok hospitalizováno 3400 pacientů. Zhruba 230 z nich pak na následek interakce zemře.