Ústavní soud se zastal Samuela Saudka, který chce půl milionu za 10 let trestního stíhání

Ústavní soud se zastal Samuela Saudka. Syn fotografa Jana Saudka přes deset let čelil trestnímu stíhání za účast na zločinném spolčení a další trestné činy. Po zastavení stíhání žádal náhradu škody. Soudy jeho nárok zamítly, dostal jen peníze za vazbu. Případem se musí znovu zabývat Nejvyšší soud.

Ústavní soud
Zdroj: ČTK Autor: Petr Švancara

Trestní stíhání pro účast na zločinném spolčení, padělání a pozměňování veřejné listiny začalo v únoru 1999. Později se stíhání rozšířilo o nedovolené ozbrojování. Skončilo v roce 2009 na návrh několika spoluobžalovaných kvůli nepřiměřené délce. Soud to odůvodnil českými závazky plynoucími z mezinárodní Úmluvy o ochraně základních práv a svobod.

Následovalo civilní řízení, v němž Saudek žádal od ministerstva spravedlnosti přes půl milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou trestního stíhání. Po spletitém řízení, kdy do kauzy dvakrát zasáhl Nejvyšší soud, justice žalobu v celém rozsahu zamítla.

Soudy dospěly k závěru, že zastavení trestního stíhání kvůli nepřiměřené délce bylo samo o sobě dostatečnou kompenzací nemajetkové újmy. Mimořádné okolnosti, které odůvodňují finanční zadostiučinění, prý v kauze nenastaly.

ÚS: Zastavení trestního řízení není dostatečnou kompenzací

Ústavní soudci zaujali jiný názor. Saudek zastavení stíhání neinicioval a neměl možnost usilovat o pokračování kauzy k pravomocnému zprošťujícímu rozsudku. „Za této situace nelze považovat zastavení stíhání za dostatečné zadostiučinění,“ konstatovala soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

„Trvá-li trestní řízení nepřiměřeně dlouhou dobu, nejde již jen o jeho samotnou délku, ale také o to, že ve veřejnosti vzniká přesvědčení o vině dotčené osoby, a to tím spíše, je-li tato osoba v důsledku zastavení řízení zbavena možnosti se očistit,“ vysvětlila Kateřina Šimáčková.

Saudek: Zvítězil zdravý rozum

Samuel Saudek je s rozhodnutím Ústavního soudu spokojen. „Myslím, že zvítězil zdravý rozum,“ řekl Samuel Saudek v telefonickém rozhovoru. Zváží možnost žádat kompenzaci ještě za nepřiměřenou délku řízení o odškodnění, šlo by podle něj o 15 000 korun za rok.

Samuel Saudek
Zdroj: ČTK
Autor: Jan Ožana

Za nezákonné trestní stíhání a vazbu vyplácí ministerstvo spravedlnosti ročně desítky milionů korun. Počet žádostí se pohybuje řádově kolem tisícovky. Loni to bylo 1059. Letos zatím 943.

Další odškodnění potom ministerstvo vyplácí za průtahy v soudním řízení. V posledních letech se výše vyplacených částek snížila. Ze 118 milionů korun v roce 2012 přibližně na 60 milionů korun vyplacených loni.

„Případů, které trvají tak dlouho, už mnoho není. Řízení se zrychluje, většina jich je vyřešena do tří měsíců,“ řekl předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc. I podle soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové udělala Česká republika v tomto směru velký pokrok.