Česko chce za pět let pořádat Světové dny mládeže. A hostit papeže

Česko se bude ucházet o pořádání Světových dnů mládeže pro rok 2022. Zájem ministerstva kultury schválila vláda a informoval o něm mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Setkání křesťanů z celého světa organizuje katolická církev a tradičně se ho účastní i papež.

Podle ministerstva kultury se předpokládá, že by se Světového dne mládeže v Česku zúčastnilo více než tři sta tisíc mladých lidí z celého světa a závěrečného víkendu přes milion lidí. Kandidaturu, kterou předkládá Česká biskupská konference (ČBK), musí ještě projednat vatikánské úřady. Podpora vlády, pražského magistrátu, krajů a obcí by ale podle předkládacího materiálu mohla české kandidatuře pomoci.

Trienále víry

Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 na Květnou neděli a konají se každé tři roky. Papež Jan Pavel II., z jehož iniciativy se konají, tehdy daroval mladým lidem jednoduchý dřevěný kříž, aby ho nesli jako symbol lásky Ježíše Krista. Od té doby doprovází všechna tato setkání. Vždy rok před světovým setkáním putuje po farnostech hostitelské země a mladí lidé se u něj shromažďují k modlitbě.

Účastníci Světových dnů mládeže jsou nejprve pět dnů hosty v hostitelské zemi na takzvaných Dnech v diecézi a pak prožijí sedm dní v městě konání. Účastníci se při pobytu v diecézích ubytovávají převážně v rodinách či místních školách, poznají tak zblízka život v dané zemi a navazují osobní kontakty. V městě konání akce začíná mší slouženou místním arcibiskupem.

V následujících třech dnech se dopoledne setkávají účastníci podle jazykových skupin a odpoledne jsou hudební či divadelní vystoupení, přednášky, sportovní akce nebo promítání filmů. Čtvrtý den v podvečer se koná přivítání papeže a závěrečné dva dny tvoří večerní setkání s papežem, přespání pod širým nebem a závěrečná bohoslužba.

Polsko 2016: Dva a půl milionu věřících

V Polsku bylo loni v červenci během dnů v diecézích 120 000 účastníků, na týdnu v Krakově přes 300 000 účastníků a závěrečného setkání v sobotu večer a v neděli se zúčastnilo kolem 2,5 milionu účastníků. Bylo mezi nimi i zhruba šest tisíc Čechů.

Polské setkání bralo finance převážně z účastnických příspěvků (70 procent, 32,6 milionu eur), sbírek mezi věřícími (deset procent), od sponzorů (deset procent) a podporou ministerstev (deset procent). Celkové náklady byly 46 milionů eur (1,2 miliardy Kč). Česká biskupská konference nicméně upozorňuje, že v Česku nelze s tak výrazným podílem příspěvku od věřících počítat.