Lidé uctili památku pravoslavného biskupa Gorazda popraveného nacisty

V pražském chrámu svatých Cyrila a Metoděje uctili lidé památku pravoslavného biskupa Gorazda, kterého 4. září 1942 popravili nacisté kvůli napomáhání účastníkům atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V chrámu v Resslově ulici se výsadkáři po akci ukrývali. V roce 1987 prohlásila pravoslavná církev Gorazda za svatého. 

Vlastním jménem se jmenoval Matěj Pavlík, ale dějiny si ho pamatují jako biskupa Gorazda II. Rodák z Hrubé Vrbky na Hodonínsku patřil mezi nejvýraznější propagátory návratu k cyrilometodějské tradici. 

Svou církevní dráhu ale zahájil Gorazd jako katolík. V Kroměříži vystudoval Arcibiskupské gymnázium i bohosloveckou fakultu v Olomouci, kněžskou službu vykonával na Bruntálsku a Opavsku, za první světové války působil jako válečný kurát.

V meziválečném období se ovšem s katolickou církví rozešel, a to zejména kvůli svým nonkonformním názorům (požadoval např. zrušení celibátu). Pro své reformní úsilí, jež vyústilo v roce 1920 v založení samostatné Církve československé, byl z katolické církve exkomunikován. 

Velký vliv na Gorazdův život měla česká náboženská tradice. Už během studia se zajímal o Cyrila a Metoděje, odkud byl jen krůček k jejich následovníkovi, biskupu Gorazdovi, jehož jméno přijal v roce 1921. Prosazoval pravoslavnou orientaci, a tak i z Církve československé už v roce 1924 vystoupil a stal se organizátorem obcí církve pravoslavné v Československu. 

Zasadil se o zřízení 14 chrámů, plán vybudovat pravoslavný monastýr však už nestihl prosadit. Zlom přinesl atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu 1942. Právě Gorazdovi duchovní ukryli atentátníky v čele s Janem Kubišem a Jozefem Gabčíkem do chrámu sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. 

„Musíme si vážit jeho odvahy, statečnosti a skutečného mučednictví. Je to určitý symbol, který zavazuje nejen křesťany, ale nás všechny v této zemi.“

Dominik Duka

pražský arcibiskup

Když byl úkryt parašutistů prozrazen, nechal se Gorazd výměnou za beztrestnost ostatních pravoslavných věřících dobrovolně zatknout. Nacisti ale slib porušili a spolu s Gorazdem popravili i faráře Čikla, kaplana Petřeka a staršího pravoslavné církve Sonnevenda.

Ostatní členové církve byli deportováni na nucené práce do Německa. V roce 1987 prohlásila česká pravoslavná církev Gorazda za svatého. 

Video Reportáž Filipa Zdražila
video

Reportáž Filipa Zdražila