V Česku se objevil nový typ králičího moru

Vědci z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně laboratorně potvrdili, že se v Česku vyskytuje nový typ viru králičího moru. Hromadné úhyny zaznamenali v červenci chovatelé na různých místech v Čechách či na Vysočině. Potřebná vakcína bude k dispozici během srpna.

Video Studio ČT24
video

Výzkumník Lány: Předpokládáme, že virus přišel z Německa

„V rámci studie výskytu virů moru králíků na území České republiky naše laboratoř zjistila nejen přítomnost viru RHDV1a, ale potvrdila i podezření veterinárních specialistů z praxe, že se na našem území již objevil i nový virus RHDV2,“ uvedl v tiskové zprávě vedoucí výzkumné skupiny Petr Lány.

Z pohledu veterinárního zákona není králičí mor v seznamu nebezpečných nákaz, a tudíž se kvůli jeho výskytu nenařizují mimořádná veterinární opatření. Starší typy virů způsobují akutně krvácivé onemocnění dospělých králíků. Příznaky se objeví za jeden až tři dny po nakažení, nemoc trvá 12 až 96 hodin a 90 procent zvířat uhyne.

Nový virus nese delší nemoc, úmrtnost je nižší

Onemocnění králíků po infekci RHVD2 trvá o něco déle, tři až pět dní, úhyny se pohybují v rozmezí pěti až 70 procent, o to větší ale může být počet vironosičů. Oproti infekci původními viry hynou kvůli RHDV2 i malá králíčata stará 15 až 20 dnů – postihuje tak zvířata všeho stáří.

„Projev příliš viditelný není. Zvíře několik dní po nakažení jeví příznaky nechutenství, pokud se změří teplota, má horečku,“ doplnil výzkumník Lány s tím, že do Česka se nákaza dostala pravděpodobně z Německa, kde se tentýž virus vyskytuje od roku 2015.

Státní veterinární správa už koncem července informovala, že aktualizovaná vakcína, která má chovy ochránit, bude k dispozici během srpna. Podle odborníků z brněnské univerzity je také důležité dodržovat zoohygienická opatření.

Konkrétně jde o omezení nákupu králíků z chovů s neznámou nákazovou situací a omezení vstupu návštěv do chovných zařízení, protože virus je ve vnějším prostředí velmi odolný a dá se přenést kontaminovaným oblečením, krmivem, stelivem či prachem.