Počet obyvatel v ČR mírně narostl. Vyšší úmrtnost vyrovnává příchod cizinců

Nejvíce zemřelých za více než 20 let, přesto počet obyvatel mírně narostl – taková jsou čísla o obyvatelstvu za první čtvrtletí letošního roku. Je nás konkrétně o 247 více, tedy celkem přes 10 579 000 lidí.

V prvním čtvrtletí 2017 zemřelo o pět tisíc více lidí, než se narodilo. Přesto se celkový počet obyvatel téměř nezměnil. Důvod? Hlavně přísun cizinců. Zatímco Čechů ubývá, cizinců přichází do země více, než kolik jich ji opouští.

Čísla statistického úřadu ukazují, že za první tři měsíce roku se přistěhovalo téměř jedenáct tisíc cizinců, zatímco odešlo přes pět a půl tisíce lidí. Nejvíce cizinců přichází ze Slovenska, z Ukrajiny a z Rumunska.

V polovině krajů obyvatel znatelně ubylo 

Při podrobnějším pohledu do regionů je zřejmé, že ve většině krajů je trend vývoje počtu obyvatel jiný, než jak ukazují celorepubliková čísla. V rovné polovině z celkových 14 krajů se totiž počet obyvatel v prvním čtvrtletí prokazatelně propadl. Ve čtyřech krajích zůstal v podstatě stejný, tedy podobně jako v celém Česku, a pouze ve třech krajích počet obyvatel vzrostl.

Nejvýrazněji ubylo obyvatel v Moravskoslezském kraji, kde se jejich počet za uvedené období snížil o 1648 a podíl na tom mělo jak stěhování, tak přirozený úbytek obyvatelstva. Nejvyrovnanější situace je v Jihomoravském kraji, ve kterém přibyli tři obyvatelé. Podobné je to v Libereckém kraji, kde pouhých devět obyvatel ubylo, podobně jako v kraji Jihočeském, kde ubylo obyvatel padesát sedm.

Regiony, v nichž počet obyvatel výrazně roste, jsou Praha a prstenec Středočeského kraje, který hlavní město obepíná. Od ledna do března stoupl počet obyvatel v Praze o 1988 a úplně nejvíce přibylo lidí se stálou adresou ve Středočeském kraji, ve kterém jich přibylo 3071. Také v Plzeňském kraji žilo na konci března více obyvatel než začátkem roku, a to o 221.

Historie příchozích a odchozích cizinců v České republice
Zdroj: ČT24, ČSÚ
Autor: Martina Pohůrská
Historie příchozích a odchozích cizinců v České republice
Zdroj: ČT24, ČSÚ
Autor: Martina Pohůrská