Nejvyšší soud má nová pravidla výběru soudců. Mohou se jimi stát akademici i advokáti

Nejvyšší soud představil nová pravidla pro výběr svých budoucích posil. Ujasňují požadavky a procedury, otevírají cestu pro možný příchod akademiků, advokátů či žalobců. Pravidla se týkají i kariérních soudců, od kandidátů žádají osobnostní a morální předpoklady, ale také stálý odborný rozvoj, dokládaný například publikační činností nebo účastí na konferencích.

Video Události
video

UDÁLOSTI: Nejvyšší soud otevírá cestu soudcům i právníkům, kteří v životě nesoudili

V minulosti se novými posilami Nejvyššího soudu stávali zpravidla kariérní soudci, kteří nejprve přicházeli na roční i delší stáže, prošli často i několika senáty. Teď by měl být systém otevřenější a transparentnější, počítá se s tím, že kandidáti vystoupí před kolegiem, tedy před svými budoucími kolegy. Budou odpovídat na jejich dotazy, představí svou vizi i dosavadní kariéru. Soud o slyšení kandidáta vyrozumí také ministra spravedlnosti a prezidenta, kteří případně mohou vyslat své zástupce.

Možnost rozšířit řady soudců NS o posily z akademické sféry nebo advokacie vyvolala v minulých měsících živé reakce v odborných kruzích. Není to ale úplná novinka, i dříve takto čas od času noví soudci přicházeli. Příkladem jsou třeba Eliška Wagnerová nebo Karel Jungwiert. „Zákon tuto možnost předjímá,“ konstatoval předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Vladimír Kůrka.

Nejvyšší soud čeká generační výměna

V současnosti má Nejvyšší soud naplněný stav, v nejbližších letech ale odejde přinejmenším osm soudců. „Jde o poměrně velkou generační výměnu, na to musíme být připravení,“ uvedl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Podle něj mohou kandidáti z mimosoudního prostředí přinést nové pohledy. O žádných konkrétních jménech ale nechce zatím spekulovat. „Až se objeví relevantní kandidát, soud jeho jméno zveřejní na webu a bude následovat proces popsaný novými pravidly. Od toho okamžiku se o něm může debatovat jako o skutečném kandidátovi, do té doby jsou to jen spekulace,“ dodal Pavel Šámal.