Trvalý pobyt povinně v občanském průkazu. Podle novely bude zjevné, kdo „bydlí" na radnici

Ve čtvrtek vstoupila v platnost novela zákona o evidenci obyvatel. Na základě ní musí být v občanském průkazu povinně uveden trvalý pobyt. Podle advokáta a bývalého náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela ale žádná velká změna nenastane. Podstatné podle něj je, že se bude v občanském průkazu nově výslovně uvádět, pokud je adresa trvalého pobytu dané osoby sídlem takzvané ohlašovny.

Video Podle novely bude zjevné, kdo „bydlí" na radnici
video

Podle novely bude zjevné, kdo „bydlí" na radnici

Podle Korbela občanský průkaz evidoval trvalý pobyt vždy. „Je pravda, že se přemýšlelo o tom, že se ten údaj vypustí, ale nakonec k tomu nedošlo,“ uvedl.

K nahlášení pobytu občan potřebuje tzv. právní titul k užívání nemovitosti. „To znamená, že je buď vlastníkem, nebo je nájemce, nebo má alespoň souhlas vlastníka nemovitosti,“ vysvětlil Korbel. Údaj o trvalém pobytu bude na základě zákona o základních registrech zanesen také v informačním systému evidence obyvatel, v základním registru obyvatel a v informačních systémech cizinců.

Trvalé bydliště je podle Korbela možné nemít v případě, že se jedinec rozhodne nebydlet trvale v České republice. „V takovém případě můžete ohlásit na ohlašovně, že se vzdáváte trvalého pobytu. Ale ztrácíte tím pádem některá práva, jako je právo volit v komunálních volbách a další práva, která jsou vázaná na trvalý pobyt v České republice,“ řekl Korbel.

Řada lidí má také své trvalé bydliště hlášené na radnicích nebo úřadech. K této situaci může podle Korbela dojít buď proto, že objekt bydlení zanikne, nebo že jedinec ztratí užívací titul k nemovitosti. „To znamená, že skončí nájem, dostane výpověď z nájmu nebo se odstěhuje. V takovém případě má vlastník nemovitosti právo žádat, aby byl odepsán z trvalého pobytu,“ doplnil.

Hlavní výhodou zanesení údajů o trvalém pobytu do občanského průkazu je podle Korbela fakt, že bude zjevné, zda jedinec není evidován na adrese obecního úřadu. „Má to význam v tom, že se zákonodárce snaží předcházet situacím, kdy si někdo zapisuje schválně ohlašovnu, aby se například skrýval před exekucemi nebo před státem,“ komentoval novelu.