NKÚ kritizuje záchranářský systém, který nepočítá s Prahou. Vnitro se brání

Centrální informační program, se kterým pracují tuzemští záchranáři, zahájil provoz s dvouletým zpožděním a bez připojení pražské záchranky. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) stojí za zpožděním ministerstvo vnitra. To se hájí, že informační systém práci záchranářů zlepšil a že Praha do něj vstoupí letos.

Národní informační systém měl sjednotit komunikaci všech složek integrovaného záchranného systému – policie, hasičů a záchranářů – na centrální telekomunikační síť ministerstva vnitra. To podle revize Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) sice koordinaci záchranářů zlepšilo, projekt ale nesplnil pět ze třinácti dílčích cílů, které si, coby garant, předsevzala hasičská centrála.

„Krajské zdravotnické záchranné služby se ke zmíněné síti s ohledem na podporu z evropských prostředků připojily – s jedinou výjimkou, kterou byla pražská záchranná zdravotnická služba. Operátoři pražské záchranky tak museli všechny informace o zásazích předávat hasičům i policistům telefonicky,“ informovala mluvčí NKÚ Olga Málková.

Vnitro se brání, že nový systém práci záchranářů zefektivnil – a že se pražská záchranka do sítě připojí v letošním roce.

NKÚ: Pošta neměla na vznik systému kapacity

Podle kontrolního úřadu mohlo vedení hasičů vybrat dodavatele systému v otevřené soutěži už v roce 2011, ale na požadavek ministerstva vnitra zadalo zakázku Odštěpnému závodu ICT České pošty, se kterým mohlo smlouvu podepsat až v březnu 2013. Projekt měl být přitom dokončen už závěrem téhož roku.

„Odštěpný závod ICT navíc neměl ke splnění všech projektových úkolů dost zaměstnanců ani výpočetní techniky, musel vypsat některé zakázky, s nimiž původně nepočítal, a u některých zakázek se opozdil,“ poznamenal NKÚ. Do ostrého provozu tak byl informační systém s dvouletým zpožděním uveden v lednu 2016, z nákladů téměř 364 milionů korun zaplatila 288 milionů Evropská unie.

Kvůli vysokým finančním nárokům poštovního podniku ale hasičská centrála neuzavřela smlouvu na provoz systému – plný podpůrný servis tak závod ICT poskytuje jen během záruční lhůty do konce tohoto roku, v následujících třech letech pak sice bude nadále fungovat jako servisní společnost, už ale bez časového omezení; s opravami případných chyb tak nebude muset nijak spěchat.

Tísňové volání zůstává nesjednocené

Podle náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslava Strouhala stojí za zpožděním předchozí vlády a teprve pod vedením ministra vnitra Milana Chovance se systém podařilo dokončit a přitom dodržet pravidla pro unijní dotace.

Protože se celý projekt opíral o čerpání evropských peněz, podle NKÚ se s ním spěchalo a z plánu na komunikační páteř vypadlo i vytvoření jednotné technologie pro příjem tísňového volání. Záchranářům to komplikuje sdílení informací o místě nehod a dalších událostí a informací o pohybu sil vyslaných k zásahu, tvrdí NKÚ. Podle něj tak nadále existuje celkem šest různých informačních systémů pro příjem tísňového volání.