Solární panely i na fasádách. Zelená úsporám představuje novinky

Státní fond životního prostředí začne přijímat žádosti o dotaci na výstavbu nízkoenergetických bytových domů. Program Nová zelená úsporám nově podpoří i využívání tepla z odpadních vod, budování zelených střech nebo využití solárních systémů. Dotována bude i jejich instalace na fasády domů.

Budova se solárním panelem v Hamburku
Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE Autor: Dagmar Schneider

Za tři roky existence programu zaměstnanci Státního fondu životního prostředí zpracovali více než 21 tisíc žádostí o podporu zejména na stavbu či renovaci rodinných domů, vyčíslil ředitel fondu Petr Valdman. Jen vloni se přihlásilo přes 8 tisíc zájemců, kteří požádali o příspěvky v hodnotě téměř dvou miliard korun.

„Dělá nám radost, že nejčastější položkou je zateplení domu. Nabízíme v zásadě čtyři dílčí zateplení domu, od nejjednodušších až po složitější,“ sdělil Valdman. „Žadatel si může rozvrhnout, jak a jaká opatření chce realizovat, protože výzva je kontinuální a platí až do roku 2021,“ připomněl ředitel. 

Fond dlouhodobě dotuje i instalaci solárních panelů na střechy domů. „Nyní rozšiřujeme podporu tak, aby bylo možné dávat panely i na fasádu,“ informoval o novém opatření Valdman.

Video Události
video

Události: Energii šetří pasivní domy i zelené střechy

Události: Energii šetří pasivní domy i zelené střechy

Valdman: Nízkoenergetické stavění znamená úsporu

Od letošního roku je možné získat dotaci také na využívání tepla z odpadních vod a výstavbu zelených střech. „Jsou to opatření, kterými doplňujeme standardní stávající kontinuální výzvu,“ podotknul Valdman.

Dotace nikoliv zadarmo

Systém je financován tak, že do státního rozpočtu jsou alokovány prostředky z prodeje emisních kreditů, což jsou ročně dvě až tři miliardy korun. „Takže každý žadatel, který si v tuto chvíli podá žádost, je z hlediska finančních prostředků uspokojen,“ motivoval případné zájemce Valdman.

Zároveň vysvětlil, že cílem je, aby byla zaručena návratnost investice, tedy „aby dotace nebyly zadarmo“. „Například na stavbu bytových domů dáváme dotaci maximálně 15 procent z celkových nákladů,“ vytyčil Valdman meze Nové zelené úsporám.

Po schválení žádosti je dále stanovena lhůta, během níž je třeba opatření realizovat. „V případě renovace rodinného domu je to 18 měsíců. Do té doby se musí dům zateplit a doložit faktury na Státní fond životního prostředí,“ vylíčil Valdman. „Do tří týdnů zaplatíme dotaci na účet,“ dodal.

„Jakékoliv nízkoenergetické stavění má velmi pozitivní dopad do nákladů na provoz domu. Jedním z motivů, proč realizovat nějaké envi opatření, je i ochrana životního prostředí.“

Petr Valdman

ředitel Státního fondu životního prostředí

Dotace pro kohokoliv

O dotaci může žádat jakákoliv fyzická či právnická osoba. „Závazná jsou prakticky jenom technická kritéria, to znamená, že dům musí splňovat určité parametry. Cílíme na jakéhokoliv stavebníka nebo vlastníka bytového nebo rodinného domu,“ zdůraznil ředitel.

Upozornil také, že v roce 2015, kdy Státní fond životního prostředí vyhlásil kontinuální výzvu k nízkoenergetické renovaci bydlení, byla výrazně zjednodušena administrativa a úřad žádosti vyřizuje ve lhůtě tří týdnů.