Geriatrie pomáhá seniorům v návratu domů z nemocnic. Specialisté ale chybí

Za třicet let má být v České republice dvakrát více lidí starších 65 let než nyní. Spolu s přibývajícími seniory roste potřeba specializované geriatrické péče. Dobrá pracoviště umí pomoci třetině pacientů natolik, že nemusí zůstat v nemocnici. Dalším umožní alespoň o víkendu nebo o svátcích navštívit doma rodinu.

Video Geriatr rozporná, zda pacient potřebuje neustálou péči
video

Geriatr rozporná, zda pacient potřebuje neustálou péči

V nemocnicích lékaři rychle vyřeší aktuální problém, ale senioři během pobytu v ní často ztrácí soběstačnost. Po úraze nebo nemoci se tak musí znovu naučit chodit nebo se o sebe postarat. Právě geriatři jim pomáhají s rehabilitací.

„Dovede rozpoznat geriatrické riziko pacienta a rozeznat jeho funkční rezervy. Funkčními rezervami rozumíme rezervy tělesné, jak se kdo hýbe, i ty psychické, tedy jak mu funguje hlava,“ uvedl primář Geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Tomáš Richter.

Geriatr tak pozná, jestli pacient může dál žít doma, nebo bude potřebovat neustálou nemocniční péči. Prioritou je ale první varianta.

Podle primáře Tomáše Richtera v Česku specialisté a služby chybí. „Máme asi 300 lůžek akutní geriatrie a potřebovali bychom minimálně dvakrát tolik,“ komentoval stav na klinice.

Kromě geriatrie se o pacienty v důchodovém věku starají i další oddělení. „Korigujeme jejich léčbu, protože často je třeba i nadbytečná nebo nevhodná vzhledem k věku,“ vysvětlil primář oddělení všeobecných interních lůžek Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).

I odsud se většinu pacientů snaží propouštět do domácího prostředí. „Letos nám z 26 pacientů devět odchází na Vánoce na propustku,“ uvedla vrchní sestra LDN a Oddělení následné péče ÚVN Ivana Chánová.