Mění se odpovědnost právnických osob. Přibude činů, za které je lze stíhat

Už za dva dny vstoupí v platnost novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman proto připravil pro jejich vyšetřování novou metodiku. Díky novele se totiž rozšíří okruh trestných činů, za které je možné subjekty stíhat. Zároveň ale také přibude nová možnost, jak se mohou zprostit odpovědnosti.

Nejvyšší státní zastupitelství
Zdroj: ČT24 Autor: ČT24

Místo 70 typů trestných činů bude nově od prvního prosince možné stíhat právnické osoby na základě 220. Nově mohou být právnické osoby stíhány třeba i pro pomluvu, což kritizovala Unie vydavatelů a Sdružení pro internetový rozvoj. Poukazují na možné omezení svobody projevu a médií. 

„Mění se celá koncepce odpovědnosti. Protože je to nové pro českou právnickou nauku, tak jsme zpracovali metodiku, kterou dáme k dispozici i veřejnosti,“ okomentoval změny nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Právnické osoby se mohou zbavit odpovědnosti

Kromě toho, že přibude počet trestných činů, právnické osoby získají také novou možnost, jak se zprostit odpovědnosti. To záleží na tom, jestli se prokáže, že vynaložily veškeré úsilí,  které je možné od nich vyžadovat, aby zabránily protiprávnímu jednání. 

Žalobci začnou věnovat víc pozornosti podnikové kultuře a vnitřním pravidlům ve firmách, stejně jako jejich dodržování. V trestním řízení se tedy bude zjišťovat, jaké preventivní kroky firmy podnikají, jaké mají vnitřní předpisy, jak proškolují a případně, jaké postihy hrozí jejich zaměstnancům.

Trestní odpovědnost právnických osob
Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství

Za pět let bylo stíháno asi 700 subjektů 

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob platí od konce roku 2011. „Za tu dobu bylo stíháno necelých sedm set právnických osob, což není tak moc a je to dobrý výsledek oproti očekávání v roce 2012,“ uvedl Zeman. Dodal, že soudy nejčastěji trestají provinění právnických osob peněžitými tresty, asi ve třech případech pak došlo k jejich zrušení.

Před vytvořením příslušného zákona nemohly být právnické osoby trestány, a mohly tak v trestné činnosti pokračovat, i když byl fyzický viník potrestán. V některých případech přitom měly právě právnické osoby ze spáchání trestného činu větší prospěch, než odsouzený.