Česko dalo loni na rozvojovou pomoc skoro pět miliard: Největší částka putovala do Moldavska

Česko se dočkalo pochvaly od OECD kvůli rozvojové pomoci. Loni vzrostl český příspěvek na 4,9 miliardy, což byl více než 11% růst oproti předešlému roku. Je to vývoj správným směrem, ale země by měla dál rozvojovou pomoc posilovat, uvedla v Praze předsedkyně výboru pro rozvojovou pomoc Charlotte Petri Gornitzká. Česko se zavázalo, že do roku 2030 bude jeho rozvojová pomoc činit 0,33 procenta HDP, v současnosti to je 0,12 procenta.

Gornitzká ocenila, že rozvojová pomoc je pevnou součástí české zahraniční politiky. Podle ní by se ale mělo Česko v budoucnu zaměřit na menší počet zemí, kterým bude pomáhat, aby byla podpora účinnější.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Tlapy má Česko vybraných deset prioritních zemí, v nichž chce pomáhat. Jsou mezi nimi balkánské státy, ale například také Gruzie nebo Etiopie. Tyto státy zvolilo i s ohledem na možné propojení rozvojové pomoci a ekonomické diplomacie. 

Podle údajů ministerstva zahraničí bylo loni největším příjemcem české rozvojové pomoci Moldavsko, kam mířilo 100 milionů Kč. Následovaly Ukrajina, Afghánistán a Bosna, kam směřovalo pokaždé mezi 91 a 92 miliony Kč. Na všechny čtyři tyto státy se česká rozvojová pomoc soustřeďuje dlouhodobě, mezi desítkou hlavních příjemců byly pokaždé v posledních pěti letech.

„Chválíme českou rozvojovou pomoc. Jsou věci, které vnímáme jako velmi slibné. Ale samozřejmě jsou i věci, které by mohly být zlepšeny.“

Charlotte Petri Gornitzká

předsedkyně výboru pro rozvojovou pomoc OECD

Zástupkyně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zároveň kladně hodnotila skutečnost, že Česko přistupuje k pomoci pragmaticky a využívá i dělbu práce v rámci Evropské unie. Peníze určené na pomoc poskytovanou prostřednictvím EU činily loni téměř dvě třetiny veškeré české rozvojové pomoci.

Česko se snaží příjemce pomoci podporovat zejména při rozvoji sociální infrastruktury, kam spadá vzdělávání, správa věcí veřejných nebo podpora občanské společnosti. Soustřeďuje se také na projekty, jež zlepšují zásobování vodou nebo pomáhají v zemědělství. V posledních dvou letech se výrazně zvýšil i objem pomoci pro uprchlíky, kteří žijí v zemích, kam rozvojová pomoc směřuje.

Náměstek ministra zahraničí navíc upozorňuje, že se bude český příspěvek na rozvojovou pomoc zvyšovat i v příštích letech: „Trend se změnil a je to díky této vládě, která mimochodem letos odsouhlasila navýšení prostředků na rozvojovou pomoc o sto milionů korun ročně do roku 2019,“ dodal Tlapa.