Geografie není jen o čtení map, nabízí orientaci v dnešním světě

Čtení map zvládají čeští studenti na poměrně dobré úrovni, ale v náročnějších typech operací, jako je třeba analýza informací z map, formulace závěrů, či dokonce samostatná tvorba map, už tak úspěšní nejsou. Domnívá se jeden z organizátorů právě začínajícího Týdne geografie, geograf Martin Hanus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Pouhá lokalizace objektů na mapě tedy podle Hanuse žákům jde, ale k dalšímu procvičování znalostí není ve vzdělávacím procesu takový prostor. Geograf se domnívá, že ve výuce zeměpisu by mělo docházat k většímu tlaku na aktuálnost a propojitelnost s reálným životem. 

To znamená posun od tradičního pojetí zeměpisu, encyklopedického popisu například rozložení hlavních měst a těžby ropy, k předmětu, který by rozvíjel geografické myšlení žáků. Například i v propojení s mediální výchovou o tom, jak o ozbrojených konfliktech informují média v různých zemích. S těmito dovednostmi už běžně dostupná navigace či různé mobilní aplikace nepomohou. 

Video Studio 6
video

Význam geografie

Hanus také zmínil v pořadu ČT Studio 6, že dochází k útlumu využívání papírových map ve prospěch digitální podoby. Konkrétně uvedl, že už se nevyrábějí nové nástěnné mapy. Jsou nahrazovány digitálními mapami v kombinaci s dataprojektory či interaktivními tabulemi. 

Tradiční mezinárodní akce Geography Awareness Week (GeoWeek) se koná od roku 1984 vždy třetí týden v listopadu. V Česku ji začala pořádat Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a postupně se rozšířila po republice.

Většina geografických pracovišť na vysokých školách chystá od pondělí do konce týdne popularizační přednášky, exkurze, diskusní večery, výstavy i vzdělávací soutěže. Například Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy představí v pásmu videí své vzácné mapové dokumenty. Zpřístupní i výstavy Svět geografie či Kouzlo starých map, pořádat bude i Den zdraví. Zájemci si mohou ve středu dopoledne na pražském Albertově vyzkoušet geocaching a práci s turistickými GPS přijímači.