Rada Evropy: Ubytovnami i přístupem Romů ke zdravotní péči porušuje ČR sociální chartu

Evropský výbor pro sociální práva rozhodl, že Česká republika porušuje dva články Evropské sociální charty a diskriminuje Romy tím, že nemají řádný přísup ke zdravotní péči a kvalitnímu bydlení.

Na Radu Evropy se před dvěma lety obrátilo Evropské fórum Romů a Travelerů (ERTF) se stížností, že romští obyvatelé České republiky žijí ve špatných podmínkách a nemají přístup ke kvalitnímu bydlení. Stížnost se týkala problémů s ubytovnami, jejichž obyvatelé žijí v nevyhovujících podmínkách a současně platí vysoké nájemné, které fakticky hradí stát prostřednictvím doplatků na bydlení.

ERTF si stěžovalo také na špatný přístup ke zdravotní péči i na zařazování romských dětí do speciálních škol. Podle fóra bývají chybně diagnostikovány jejich mentální nebo zdravotní schopnosti.

Evropský výbor pro sociální práva nyní jednomyslně rozhodl, že Česko Romy skutečně diskriminuje. Porušuje tak články 11 a 16 Evropské sociální charty, uvedl mluvčí Rady Evropy Jaime Rodríguez.

V případě článku 16 jde o nedostatečný přístup ke kvalitnímu bydlení, o územní segregaci a případy nuceného vystěhování. Výbor konstatoval, že Česko porušuje taky část článku 11 charty - konkrétně že Romové nemají v Česku dostatečný přístup ke zdravotní péči.

Naopak ale výbor jednomyslně rozhodl, že v případě stížnosti ERTF na segregaci romských dětí jejich zařazováním do speciálních škol Česká republika článek 11 charty neporušuje. Jak v komentáři k rozhodnutí doplnil mluvčí Rady Evropy, Česko totiž neratifikovalo revidovanou verzi Evropské sociální charty z roku 1996, podle které už by o segregaci šlo.

Evropskou sociální chartu podepsaly evropské státy v roce 1961. Zaručuje přístup k bydlení, zdravotní péči, vzdělání, zaměstnání, právní a sociální ochraně, ošetřuje také svobodu pohybu jednotlivců a chrání je před diskriminací. Na dodržování smlouvy z roku 1961 dohlíží patnáctičlenný výbor. Od roku 1998 se na něj mohou se stížností na porušení charty obracet například odborové organizace či nevládní organizace.