Česko má podle Rady Evropy ztížit možnost korupce poslanců a soudců

Česká republika by měla provést zásadní reformy, aby posílila prevenci korupce mezi zákonodárci, soudci a státními zástupci. Vyzvala k tomu protikorupční skupina Rady Evropy (GRECO), podle které by Česko mělo zvýšit i transparentnost celého legislativního procesu a soustředit se na regulaci lobbování. Zpráva zároveň vítá snahy o posílení nezávislosti státních zástupců.

S většinou nedostatků české ministerstvo spravedlnosti, které na přípravě podkladů pro GRECO spolupracovalo, souhlasí. Novela zákona o střetu zájmů nebo zákon o státním zastupitelství se těmito nedostatky už částečně zabývají, uvedl Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva.

Skupina GRECO, která v minulosti vydala sérii doporučení, jak by Česko mělo postupovat v boji s korupcí, ve své nejnovější zprávě doporučila, aby úřady zavedly pravidla pro poslance, jak postupovat při styku se zájmovými skupinami, které se snaží ovlivnit tvorbu zákonů ve svůj prospěch. Cílem je zvýšení transparentnosti celého legislativního procesu.

Skupina chválí zákon o střetu zájmů

Zlepšit by se měla podle odborníků Rady Evropy také pravidla pro majetková přiznání poslanců. Zákon o střetu zájmů, kterým se v současnosti český parlament zabývá, je podle nich krok správným směrem. Zároveň skupina vyzvala Česko, aby zlepšilo dohled a vymáhání pravidel daných zákonem.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci – pobočka v Ostravě
Zdroj: ČTK
Autor: Petr Sznapka

Česká republika by měla také pracovat na pravidlech náboru a kariérního postupu soudců. Více transparentnosti by měly úřady vnést do procesu výběru nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích pracovníků státních zastupitelství. Jejich odvolání by mělo být možné jen na základě výsledků disciplinárního řízení. Zároveň zpráva vítá současné snahy o posílení nezávislosti státních zástupců, ale i jejich odpovědnosti.

GRECO také doporučuje, aby parlament, soudy a státní zastupitelství přijaly etické kodexy, které by byly návodem, jak se chovat v případě konfliktu zájmů. Doplnit by je měla i praktická opatření jako školení či poradenství.

Je třeba zaměřit se i na podnikatele, zní z Transparency International

Podle české pobočky Transparency International (TIC), nevládní organizace zaměřené na boj s korupcí, jsou výhrady GRECO oprávněné. Skupina by se ale podle ní měla věnovat i podnikatelskému prostředí.

Podle ředitele TIC Davida Ondráčky skupina „dobře čte situaci“ a souhlasí s jejími výhradami. Současně ale uvedl, že v některých oblastech se daly věci do pohybu, například ohledně zveřejňování majetkových přiznání politiků nebo větší transparentnosti legislativního procesu. Jiné věci podle něj skončily v šuplíku, například se rezignovalo na regulaci lobbingu, skeptický je i ohledně přijetí nového zákona o státních zastupitelstvích.

 

Ondráčka by rád viděl, kdyby GRECO vyvíjela větší tlak na zprůhlednění podnikatelského prostředí, aby byli známi koneční vlastníci firem. „Aby bylo možné efektivně bránit, aby se firmy s nejasnými majiteli ucházely o státní zakázky a dotace, a aby bylo možné efektivně řešit daňové úniky,“ doplnil ředitel TIC. Podobný problém se podle něj řeší v celé Evropě.

Česko by mělo do konce ledna 2018 podat skupině GRECO zprávu, která bude obsahovat seznam opatření přijatých v reakci na aktuální zprávu. Ve druhé polovině téhož roku je pak skupina zhodnotí v nové zprávě. Říman v této souvislosti zmínil, že co do počtu vydaných doporučení patří ČR mezi vyspělejší západní státy Rady Evropy.

Skupina GRECO sdružuje kolem 40 států. Zřídila ji Rada Evropy v roce 1999 za účelem monitorování států v oblasti dodržování antikorupčních standardů.