Školy mají myslet na inkluzi. Peníze na asistenty ale dostanou až zhruba za rok

Přestože se začátkem školního roku odstartoval projekt větší inkluze, tedy společné vzdělávání všech dětí, ve třídách se toho příliš nezměnilo. Chybí asistenti, kteří by handicapovaným pomáhali. Pro většinu žáků také platí dosavadní posudky z pedagogických poraden. Nové posudky budou zhotoveny zhruba do roka. Školy proto na pomocníky dostávají peníze podle starých pravidel.

Video Události
video

Události: Problémy inkluze v praxi

Petra Böhmová je jednou z šestnácti dětí, které by měly mít nárok na asistenta. Potřebuje ho kvůli lehkému mentálnímu postižení. Do běžné školy chodí od 1. třídy. „Zvládala všechny předměty dobře kromě dvou. Teď už je to jenom jeden, matematika,“ sdělila Petřina matka.

Ve škole ve Velvarech je v některých třídách i deset dětí, které potřebují podporu. Asistentů je tu ale málo. „Petra by ho určitě potřebovala po celou dobu výuky. I doporučení poradenského pracoviště tak vyznělo,“ uvedla speciální pedagožka z velvarské základní školy Lenka Štefanová.

Pro všechny handicapované žáky jsou k dispozici pouze čtyři asistenti. Zářijový start inkluze na tom nic nezměnil. „Úvazky asistentů pedagoga jsou statisticky na polovině potřebnosti a jejich mzda je stále podfinancovaná,“ vysvětlil ředitel ZŠ Velvary Petr Došek.

Vyrobit posudek trvá rok

„Na jednoho pedagogického asistenta je na jeden úvazek přidělena fixní částka 10 650 korun. Od 1. září byla nově navýšena o 1000 korun,“ popsala zástupkyně ředitele ZŠ U lesa v Karviné Pavla Hamšlágerová.

Školy mají s asistenty potíže i přesto, že kraje dostaly na inkluzi letos navíc přes půl miliardy korun. Kupříkladu Středočeský kraj získal 64 milionů. Podle kraje to nestačí. Prostředky pro asistenty tak musí školy najít v rámci svých rozpočtů. Často berou i z odměn pro učitele.

Víc peněz, a tedy i asistentů mohou školám zajistit jen nové posudky pro handicapované žáky, které vydávají poradny nebo speciální centra od září. „Školy mají tendenci navštěvovat poradenská zařízení a žádat, aby se původně vydaná doporučení měnila na nová,“ uvedla Jana Zapletalová z Národního ústavu pro vzdělávání.

Lhůta pro poradny, během níž nové posudky vydají, je zhruba rok. Než se tak stane, budou školy asistenty platit ze svého. V horším případě budou muset handicapovaní zvládat látku sami.