Zaměstnanci si stěžují na průmyslové kamery. Firmy zasahují do jejich soukromí

Počet stížností na neoprávněné šmírování zaměstnanců průmyslovými kamerami se v posledních letech zvyšuje. V roce 2014 obdrželi pracovníci Státního úřadu inspekce práce 116 stížností, v roce 2015 jich bylo 107 a v průběhu letošního roku evidují už 77 podnětů upozorňujících na možné porušování pracovněprávních předpisů. V roce 2012 a 2011 přitom obdrželi jen 84 a 75. Nejčastěji zaměstnavatelé své zaměstnance neinformují o tom, že jsou sledováni nebo zasahují do jejich soukromí.

„Nelze říct, že všichni zaměstnavatelé, kteří na pracovišti mají kamery, tím automaticky porušují předpisy a soukromí zaměstnanců. Často chtějí pouze ochránit svůj majetek a zdraví zaměstnanců například na pokladnách v obchodech, ve skladech nebo ve strojírenských a jiných výrobních provozech,“ říká Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora Státní úřad inspekce práce.

V roce 2014 dokázali inspektoři práce porušení předpisů ve 25 případech a během celého roku 2015 ve 37 případech. Z dat, které má Státní úřad inspekce práce k dispozici, vyplývá že v letošním roce došlo k pochybení zatím ve 24 kontrolovaných případech. Sledování zaměstnanců na pracovišti kamerami je možné, ale zaměstnavatel je povinen zaměstnance přímo písemně informovat o rozsahu kontroly a způsobech jejího provádění.

„Stížnost, že na nějakém pracovišti dochází k omezování osobních práv zaměstnanců, zpravidla dostáváme od nich samotných. Nelíbí se jim, že jsou sledování. Cítí se omezování, když zjistí, že jim zaměstnavatel prochází emailovou poštu nebo odposlouchává telefon. V průběhu vyšetřování často zjistíme, že s tím nebyli předem seznámení a v takovém případě jde o porušení předpisů,“ vysvětluje Macíček.

Podle Jiřího Macíčka kontroloři takové pochybení zjistí až v polovině zkoumaných případu. „Kontrola zaměstnanců musí být prováděna tak, aby nedošlo k nepřiměřenému zásahu do soukromí zaměstnance a tím k porušení jeho základních práv. Není tedy možné kontrolovat v pracovní době zaměstnance pokladen jeho přímým sledováním a zdůvodňovat to například krádežemi. Kamery mohou monitorovat pouze pás se zbožím. Tatáž zásada musí být dodržena ve všech případech, kdy pracoviště monitoruje sledovací zařízení,“ upozorňuje Jiří Macíček.