Maturanti dopadli nejhůře u písemné zkoušky z němčiny. Zhoršili se i v angličtině

Podíl neúspěšných maturantů u písemné práce z němčiny stoupl z loňských 11,5 procenta na 21 procent. Snížil se ale také podíl studentů, kteří se ke zkoušce z tohoto jazyka přihlásili. Dalším poznatkem ze státních maturit je, že v češtině a angličtině dopadly písemné práce a ústní část lépe než testy. Celkovou neúspěšnost tentokrát Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) nezveřejnilo. 

V češtině, která je pro všechny maturanty povinná, u ústní zkoušky propadlo 4,6 procenta z těch, kteří maturitu skládali poprvé. Písemnou práci nezvládlo 1,3 procenta z více než 62 tisíc lidí, kteří ji psali. Ve srovnání s loňskem se jedná o mírné zlepšení. U didaktického testu pro srovnání letos na jaře propadlo 8,4 procenta prvomaturantů.

Státní maturitu z angličtiny skládalo přes 41 tisíc lidí, tento předmět si jako druhý povinný zvolily dvě třetiny maturantů. Neúspěšnost u slohových prací a ústních zkoušek byla 3,7 a 3,8 procenta. Zatímco u ústních zkoušek meziročně klesla o 0,4 procentního bodu, písemné práce byly pro přihlášené maturanty tentokrát větším oříškem než před rokem. Loni jich propadla asi dvě procenta. Je nutné ale brát v úvahu, že se mohl změnit vzorek maturantů z angličtiny. Loni si ji vybralo asi 63 procent maturantů.

Zájem o němčinu klesá

Němčina je po angličtině druhým nejvyhledávanějším cizím jazykem, ale zájem o ni klesá. Loni si ji vybralo 5,2 procenta maturantů, letos jich bylo 3,8 procenta. Zatímco s neúspěšností v testu a ústní zkoušce to příliš nezahýbalo, u písemných prací nastal propad. Z 2133 lidí, kteří je psali, neuspělo 448. To je o 87 neúspěšných více než loni, kdy písemnou práci z němčiny psalo 3142 lidí. 

Významnou roli ve vysoké neúspěšnosti němčiny může hrát to, že po gymnazistech tvoří největší skupinu maturantů z němčiny žáci z nástaveb. Z přibližně 500 maturantů z němčiny na těchto školách jich propadly dvě pětiny, tedy asi 200 žáků. 

Opravy se uskuteční v září

Další termín státních maturit je naplánovaný na září. Většina maturantů zkoušky v podzimním období využívá jako opravný termín.

Cermat dal zatím k dispozici pouze výsledky jednotlivých částí zkoušek v jarním termínu poté,  co byla vyřízena odvolání. Někteří maturanti nemuseli uspět u několika částí zkoušky. Stejně jako v květnu k výsledkům didaktických testů nezveřejnil celkovou neúspěšnost maturantů. Tehdy pak dodatečně sdělil, že byla zhruba stejná jako loni.