Příprava krácení daně má být znovu trestná

Vedle vlastního krácení daně by měla být nově trestná i příprava na tento čin. Počítá s tím novela trestního řádu, kterou schválil senát, a zbývá tak už jen prezidentský podpis. Mezi trestné činy patřila příprava do roku 2009, nyní se má kvůli potírání například takzvaných karuselových obchodů do zákona vrátit se sankcí až desetiletého vězení.

Podle kritiků, ke kterým patří Svaz průmyslu a dopravy, by se mohla trestnost přípravy krácení daně zneužívat k likvidaci podnikatelů. Svaz varuje i před tím, že změna podnikatelům přináší i nejistotu, co je daňová optimalizace a co už případný trestný čin.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) před senátory ale takové obavy vyvracel. To, že si někdo půjde za daňovým poradcem nechat poradit, jak zaplatit nižší daň, podle něj trestné nebude. „Je to záměrné malování čertů na zeď,“ řekl a zdůraznil, že musí jít o přípravu něčeho, co má znaky trestného činu.

Účinná lítost zpátky ve hře

Předloha zavádí opětovně i určitou formu účinné lítosti, která by měla motivovat k oznamování korupce. Nyní hrozí postih oběma stranám, a nemají tedy zájem úplatkářství odhalit. Novela počítá například s tím, že policie dočasně odloží trestní stíhání člověka, který oznámil korupci, pokud slíbil úplatek jen proto, že o něj byl požádán, a zároveň to nahlásil bez zbytečného odkladu.

Novela rovněž upravuje trestní stíhání bývalých zákonodárců poté, co jim skončí mandát, a tedy ztratí imunitu. Pokud je nyní chce policie obvinit, musí nejprve požádat parlamentní komory o jejich vydání. Pokud nejsou vydáni, dovoluje ústava jejich stíhání až poté, co o funkci přijdou. Novela by měla policii umožnit, aby zajistila důležité důkazy a uchovala je na pozdější dobu, kdy bude moci stíhání obnovit.