Žáci si naposledy vyzkoušeli jednotné přijímačky na SŠ. Zkuste si je také

Žáci základních škol si podruhé a naposledy vyzkoušeli jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Do testování se zapojilo celkem 648 gymnázií a středních škol, což je více než polovina škol s maturitními obory. Na těch by se měly od příštího roku konat jednotné přijímačky povinně. Přípravu testů a organizaci zkoušek má na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat), které organizuje i maturity.

Video Události
video

Jednotné přijímací zkoušky

V pátek se jednotné testy uskutečnily na čtyřletých oborech, v pondělí pak budou pokračovat na víceletých gymnáziích. Pilotní ověřování je stejně jako loni naplánované před obdobím pro běžné přijímací zkoušky, které je stanoveno na 22. až 30. dubna. Minimální bodová hranice pro přijetí bude pouze doporučená. Bude záležet na ředitelích škol, zda se jí budou řídit.

Zájem je obdobný jako loni. Největší byl znovu ve Středočeském a Moravskoslezském kraji, opět se vůbec nezapojil Liberecký kraj. Jediná škola, gymnázium ve Vodňanech, se testování zúčastní v Jihočeském kraji.

Senát možná novelu zákona vrátí poslancům

Novela školského zákona, kterou nedávno schválila sněmovna, počítá se zavedením povinných centrálně zadávaných přijímacích zkoušek na SŠ od příštího roku. Je ale otázka, zda se tato předloha poslancům nevrátí ze Senátu.

Proti jednotným přijímačkám sice senátoři nic nenamítají, ale jejich ústavně právní výbor ve středu doporučil novelu upravit a vrátit sněmovně k novému projednání kvůli nesouhlasu s plošným povolením domácího vzdělávání na 2. stupni základních škol. Výhrady mají senátoři i k tomu, aby nárok na pobyt v mateřské škole časem měly i dvouleté děti. 

Český jazyk a literatura - ilustrační test pro čtyřleté obory 151.37 KB
Řešení didaktického testu - český jazyk a literatura 41.88 KB

 

Matematika - ilustrační test pro čtyřleté obory 167.83 KB
Řešení didaktického testu - matematika 56.58 KB

Vybrané úlohy z českého jazyka a literatury:

1. Ve které z následujících vět je pravopisná chyba?

A) Nejvíc jdou na odbyt bylinné masti obsahující pelyněk.
B) Letos budou ceny pohonných hmot výrazně nižší než loni.
C) Vyhlídka na kamenný most naprosto okouzlila všechny turisty.
D) Vyslanec vzdálené země právě usedl za slavnostně prostřenný stůl.

12. Která z následujících možností vystihuje hlavní účel misií, a odpovídá tedy významu tohoto slova?

A) zakládání nových států
B) učení tradičních řemesel
C) hlásání křesťanství mezi pohany
D) šíření hudby do zapadlých oblastí

16. Které z následujících slov má stejný počet hlásek a písmen?

A) osadě
B) hudbě
C) zpěvem
D) uměním                 

17. Zapište slovy číslovku 1773.

29. Která z následujících možností je souslovím?

A) velká opice
B) čerstvý zápach
C) strašnou vraždu
D) zoologické zahradě

Vybrané úlohy z matematiky:

4. Odstraňte závorky a zjednodušte:
4.1    (x + 2)2 + (x - 2) (x + 2) =

4.2    y(3y - 1) - 3(y2 - y) = 

V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení.

6. Výchozí text k úloze 6

Cena za 1 kg dražších bonbónů je 125 Kč.
Cena za 1 kg levnějších bonbónů je 100 Kč.
Z bonbónů namícháme dvě různé směsi.

6.1 První směs obsahuje 2 kg dražších a 0,5 kg levnějších bonbónů.
Vypočtěte cenu za 1 kg první směsi.

6.2 Druhá směs obsahuje 2 kg dražších bonbónů a několik kg levnějších bonbónů.
Cena za 1 kg této směsi je 110 Kč.
Vypočtěte, kolik kg levnějších bonbónů obsahuje druhá směs.

 

15. Výchozí text k úloze 15

V sadu je celkem 28 hrušní a jabloní. Jiné ovocné stromy v sadu nerostou. Počty hrušní a jabloní v tomto pořadí jsou v poměru 3 : 4.

Které tvrzení je nepravdivé?

A) Hrušní je méně než jabloní.
B) Mezi ovocnými stromy jsou 3/4 jabloní.
C) Jabloní je o 4 více než hrušní.
D) Jabloní je v sadu o 1/3 více než hrušní.
E) Hrušní je v sadu o 1/4 méně než jabloní.