U pračky a bot je to normální. Nově lze ale reklamovat i advokáta

Jako mohou lidi reklamovat vadné zboží, umožňuje jim novela spotřebitelského zákona naložit stejně i se službami advokáta. Mimosoudně řešit spory mezi advokáty a jejich nespokojenými klienty má Česká advokátní komora. Ta pro tyto účely vytvořila i speciální tým právníků. Opatření může částečně ulevit soudům.

Video Události
video

Události ČT: Reklamace už se dá uplatnit i na služby advokáta

„Klient může zkusit proces, který se nově bude nazývat smírčí řízení. To znamená, že namísto direktivního rozhodnutí se může prostřednictvím orgánů komory pokusit dohodnout,“ shrnuje ve stručnosti předseda České advokátní komory Martin Vychopeň. Až pak může přijít na řadu klasické kárné řízení nebo soud.

Každý advokát musí nyní uvádět informaci o možnosti smírčího řízení na svých smlouvách se spotřebiteli nebo v obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje. Jestliže má své webové stránky, tak musí informaci uvádět také tam.

„Smírčí řízení, jakkoli nebude pro soud závazné, může mít takzvaně sílu přesvědčivosti a soud může vycházet z výsledků smírčího řízení.“

Jan Vych

advokát

Pokud si to klient vyžádá, musí mu také advokát vydat doklad o poskytnutí služby s uvedným datem. V případě reklamace je pak povinen dát mu i písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení dotyčný člověk vyžaduje.