E-recept je stále tabu, k ostatním aplikacím ale SÚKL smí

Soud zrušil předběžné opatření, které znemožňovalo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) přístup k elektronickým aplikacím vyvinutým firmou Tronevia. SÚKL však může díky úspěšnému odvolání proti předběžnému opatření používat pouze osm z devíti aplikací. E-recept, který je potřeba například pro výdej konopí, zůstává ústavu zapovězen.

Po zrušení předběžného opatření může SÚKL podle mluvčí Lucie Šustkové používat elektronické hlášení výdejů léčivých přípravků, hlášení dodávek léčivých přípravků, evidence a zveřejňování číselníku pro výrobce a centrální úložiště, hlášení závad léčivých přípravků, dokumentace správních řízení či hlášení stavu a pohybu omamných a psychotropních látek.

Ačkoli stát, resp. SÚKL, nemá přístup k systému elektronických receptů, považuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) zrušení předběžného opatření za úspěch. „Jsem velmi rád, že dne 9. února nabylo právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze, které osm z devíti aplikací uvolnil pro SÚKL, to znamená, zrušil předběžné rozhodnutí Městského soudu Praha a SÚKL může s těmito aplikacemi nakládat,“ uvedl ministr.

Tronevia žádá o uznání autorství, může jít o stamiliony

Společnost Tronevia uvedla, že systém vytvořila v letech 2012 až 2014. Smlouvy na ně vypršely ústavu k loňskému srpnu a dál je provozoval sám bez licencí. Pokračování podpory servisu elektronických agend podmiňovala uznáním autorských práv, která nejsou vyčíslena a mohou údajně šplhat na stovky milionů korun. „Předložili jsme dohodu, na základě které lze okamžitě obnovit běh všech systémů,“ uvedl již v prosinci statutární ředitel Tronevie Miloš Klápště.

Svatopluk Němeček však označil požadavky Tronevie za vydírání a nyní znovu odmítl, že by SÚKL začal s firmou znovu spolupracovat. „Cesta zpátky nevede, SÚKL bude pokračovat v tom, že to bude zajišťovat jinými cestami než spoluprací s firmou Tronevia,“ poznamenal.

E-recepty opět budou nejspíše od března

Ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta předpokládá, že e-recept by mohl začít plně fungovat zřejmě v březnu. Na rozdíl od ostatních aplikací se ho nynější rozhodnutí netýká. „Odvolací řízení o předběžném opatření Městského soudu v Praze týkající se používání softwarové aplikace k e-receptu dosud neskončilo, a SÚKL je tedy nadále povinen zdržet se užívání této aplikace,“ upřesnila Lucie Šustková.

Léčebné konopí, které je vázáno na elektronický recept a jehož výdej byl koncem roku soudním rozhodnutím pozastaven, si ale mohou pacienti od 13. ledna znovu vyzvedávat. SÚKL připravil náhradní řešení, provoz konopného registru zajišťuje sám.

Soud vydal předběžné opatření, kterým zakázal používání Centrálního úložiště elektronických receptů a Registru léčivých přípravků s omezením v prosinci. Odstavený software je důležitý především pro pacienty, kteří užívají léky, jejichž distribuci chce mít stát pod kontrolou, jako je léčebné konopí nebo léky s pseudoefedrinem. Ministerstvo před Vánoci dovolilo předepisovat tyto léky na recept s modrým pruhem. Později SÚKL připravil alternativní elektronické předepisování.