Vitásková se kvůli sporu o Veseckou obrátila na Ústavní soud

Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková se v případu svého obvinění kvůli jmenování Renáty Vesecké obrátila na Ústavní soud. Vadí ji, že žalobce ustanovil pro její instituce takzvaného opatrovníka – advokáta, který má úřad zastupovat.

„Pokud je obviněná Vitásková stíhána pro trestný čin, kterým měla způsobit škodu ERÚ, tak se nemůže stejná osoba vyjadřovat za poškozeného a současně jako obviněná,“ vysvětlil jihlavský státní zástupce Kamil Špelda.

Podle Vitáskové ustavení opatrovníka ovšem poškozuje zájem státu a s postupem nesouhlasí ani advokát Zdeněk Koudelka, který ERÚ zastupuje. „Státnímu zástupci se nelíbí, že ERÚ nepapouškuje jeho názory na věc, a proto se rozhodl, aby to měl v trestním řízení jednoduší, že proti vůli státu mu ustanoví opatrovníka, od kterého zřejmě očekává, že bez dalšího převezme jeho názory,“ řekl ČT Koudelka.

Energetický regulační úřad argumentuje také tím, že žalobce nepostupoval v souladu se zákonem. „Rozporujeme, že by měly orgány činné v trestním řízení kompetenci nám určovat opatrovníka, protože nejsme fyzická osoba, ale právnická osoba, navíc jeden z nejvyšších správních úřadů v zemi,“ prohlásil mluvčí Chvojka. „Na to zákon dávno pamatuje, existuje zde Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Státní zástupce ale v souladu se zákonem nepostupoval.“

Ústavní soud podnět eviduje od poloviny ledna jako návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu. Jde o poměrně zřídka využívaný typ podnětu, nikoliv o běžnou ústavní stížnost. O návrhu musí rozhodovat plénum, tedy sbor všech ústavních soudců, vyplývá z přehledu plenárních věcí.

Video Mluvčí ERÚ: Žalobce nepostupoval podle zákona
video

Mluvčí ERÚ: Žalobce nepostupoval podle zákona

Mluvčí ERÚ: Žalobce nepostupoval podle zákona

Spor o křeslo pro Renátu Veseckou

Žalobce Špelda Vitáskovou obžaloval na konci ledna 2016 kvůli jmenování bývalé nejvyšší žalobkyně Renáty Vesecké do nově vytvořené funkce místopředsedkyně ERÚ. Viní ji ze zneužití pravomoci a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Podle žalobce Vesecká neměla odpovídající nejméně sedmiletou praxi v oboru, což bylo rozporu s energetickým zákonem. Státu podle obžaloby vznikla vyplácením platu Vesecké škoda přes milion korun. Podle Vitáskové je obžaloba neoprávněná a nedůvodná.

Další personální změny

Zpráva přichází v den další personální změny ve vedení ERÚ. Jeho místopředseda pro obnovitelné zdroje Martin Laštůvka rezignoval na svou funkci ze zdravotních důvodů. „Paní předsedkyně nad tím vyslovila politování, dopadu na zdravotní stav pana Laštůvky ale plně rozumí, vzhledem k dlouhodobému tlaku, kterému jsou všichni pracovníci úřadu vystaveni,“ uvedl mluvčí úřadu Jiří Chvojka.

Laštůvka je druhý místopředseda, který v krátké době úřad opouští. V lednu šéfka úřadu Alena Vitásková odvolala místopředsedu pro oblast regulace Jana Nehodu, který v prosinci v její nepřítomnosti vypsal podporu obnovitelným zdrojům energie ve výši až 42 miliard korun pro letošní rok. Jedinou místopředsedkyní ERÚ zůstává Martina Krčová.

Mluvčí: Jsme skoro bez vedení, ale vliv to nemá žádný

Zákon nestanovuje, kolik místopředsedů má ERÚ mít a mluvčí Chvojka tvrdí, že snížení počtu místopředsedů nebude mít na činnost úřadu žádný vliv. „Jednotlivé odbory jsou dále řádně vedeny. Jednoho místopředsedu měl úřad i za předchozího vedení,“ podotkl.

Na konci roku 2014 jich měl úřad pět, jejich počet ale postupně klesal. V průběhu loňského roku byl odvolán první místopředseda Otto Gold, ve funkci místopředsedkyně pro legislativní oblast skončila také bývalá nejvyšší žalobkyně Renáta Vesecká. Ta ale stále na úřadu pracuje v nižší pozici. Následovalo odvolání Nehody a aktuální rezignace Laštůvky.

Šéfka ERÚ Vitásková podle Chvojky v současnosti jedná s řadou odborníků, kteří by mohli úřad posílit, situaci ale komplikuje nejasná budoucnost vedení úřadu. Do začátku března má totiž šéfka ERÚ podle ministerstva vnitra složit služební slib, jinak zanikne její služební poměr. Pokud ale slib složí, tak podle služebního zákona nebude moci v čele úřadu stát kvůli tomu, že čelí obvinění. Vitásková je proti takovému výkladu a říká, že služební slib nesloží.

Sama Vitásková čelí spolu s dalšími devíti lidmi obžalobě také v případu, který projednává brněnský krajský soud. Podle obžaloby se dopustila zneužití pravomoci v souvislosti s výstavbou dvou solárních elektráren v Chomutově, které údajně dostaly od ERÚ povolení k provozu za sporných okolností. Vitásková vinu popírá.