Hasiči nedostanou ani polovinu peněz za zásahy. Podle NKÚ je na vině střet v zákonech

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) konstatoval, že hasiči nedostávají všechny peníze za zásahy u dopravních nehod od pojišťoven. Na vině je podle úřadu konflikt v zákonech. V roce 2014 měli hasiči dostat od pojišťoven přes 300 milionů korun, nezískali ale ani polovinu. Podle hasičů
je problém v tom, že jednotlivé pojišťovny nejsou vázány výklady či doporučeními státní správy.

Hasičský vůz
Zdroj: ČTK Autor: Rostislav Kalousek

Hasiči nedostali od pojišťoven všechny peníze proto, že k vypořádání náhrad zákon umožňuje různé přístupy, a to jak ze strany hasičů, kteří o ně žádají, tak ze strany pojišťoven, které je z povinného ručení platí. Ty v některých případech odmítly peníze za zásah zaplatit s tím, že by je měl uhradit viník nehody. Zákon ovšem podle NKÚ hasičům nedává žádnou možnost vymáhat peníze za zásah po viníkovi.

NKÚ tvrdí, že hasiči nemají směrnici. Směrnici máme, ale nikdo se jí neřídí, reagují 

„Generální ředitelství nevydalo žádný předpis, který by tuto situaci řešil. Hasiči tak neuplatnili své nároky u třetiny dopravních nehod. A z uplatněných nároků za zásahy pojišťovny neuhradily téměř třicet procent zmíněných nároků,“ řekla ČT mluvčí NKÚ Olga Málková.

Podle mluvčí HZS ČR Nicole Zaoralové ředitelství vydalo po projednání s Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) a v souladu se stanoviskem ministerstva financí pro účtování zásahů u dopravních nehod vnitřní směrnici. „Bohužel jednotlivé pojišťovny se touto směrnicí, a to i přesto, že byla centrálně odsouhlasena ČKP, neřídí,“ poznamenala.

Nejsou jednotné ceny za planý výjezd

NKÚ uvedl, že výši vybraných prostředků ovlivnila i vláda, když schválila, že náklady za zásah budou hrazeny z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Stanovila také hodinovou sazbu za výjezd na 5600 Kč, přestože původní návrh počítal se 7000 korunami za hodinu. Nově schválený zákon o HZS platný od začátku tohoto roku tyto problémy neřeší, připomněli kontroloři.

Kontrolní úřad uvedl, že problémy spočívají i v příjmech, které hasiči získávají za své služby. Generální ředitelství nevydalo jednotné pokyny pro uzavírání smluv a pro stanovování cen za připojení k pultu centralizované ochrany a za plané výjezdy. Úředníci upozornili na to, že zatímco například HZS Libereckého kraje poskytoval toto připojení v letech 2013 a 2014 zdarma, HZS Pardubického kraje s podobným počtem připojených objektů získal za stejné období 8,2 milionu korun. Podobně tomu bylo i s cenou za plané výjezdy, která se pohybovala v rozmezí od 1000 do 8200 korun.

Samotné vedení hasičů tento nejednotný přístup přiznává, představuje prý dlouhodobý problém. Odvíjí se od historie vzniku smluvních vztahů v rámci jednotlivých HZS krajů. Ředitelství má prý už hotovou analýzu a problém bude v jednotlivých krajích řešit.

Úřad prověřoval hospodaření v několika krajích, konkrétně šlo o Prahu, Jihomoravský, Liberecký a Pardubický. Kontrola se týkala let 2013 a 2014. Zkontroloval hospodaření s majetkem v hodnotě 532 milionů korun a peněžní prostředky ve výši 90 milionů korun.