Dálnice D8: Stavba dvou století skončí letos (možná)

Dopravní spojení Prahy a Drážďan je tak staré jako města sama. Dálnice, která je spojuje, by měla být samozřejmostí již po desetiletí, ale ve skutečnosti dosud neexistuje. Poslední chybějící úsek dálnice D8 by ale měl být hotový letos. Zda se to opravdu podaří, je zatím těžké předpovědět. Silničáři ale již jsou schopni dokončovaný úsek prostřednictvím České televize představit veřejnosti.

Sesuv svahu po povodních byl jednou z příčin zdržení a prodražení dostavby D8

Zdroj: ČTK Autor: Ondřej Hájek

Pražský tunelový komplex Blanka byl po léta symbolem zpoždění, problémů, prodražování – zkrátka všeho špatného, co v oblasti dopravních staveb v Česku existuje. Jeho problémy přitom blednou ve srovnání s dostavbou dálničního úseku Lovosice–Řehlovice.

Původně měl být hotový v roce 2000, později ministerstvo dopravy stanovilo termín 2002. Fakticky stavba začala až v roce 2007, tedy shodně s Blankou. Pokud nyní konečně půjde vše podle plánu, bude dálnice hotova rok a čtvrt po jejím tolikrát odloženém zprovoznění.

Fakticky Ředitelství silnic a dálnic dokončuje pouze část stavebního úseku Lovosice–Řehlovice, protože krátkou část od Lovosic k Bílince se podařilo zprovoznit již v roce 2012. Stále však jde o velmi problematickou stavbu, a to jak z hlediska jí samotné, tak z hlediska trasování staré silnice. Prochází středy obcí, ale vzhledem k dlouho očekávané dálnici musí jejich obyvatelé léta snášet hluk a prach bez naděje na stavbu obchvatů.

Video Události
video

UDÁLOSTI: D8 má být hotová 16. prosince. Podívejte se, jak vypadá nyní

Bílinku a řehlovickou křižovatku bude po dokončení dálnice dělit 12 kilometrů. Poměrně krátký úsek však prochází náročným terénem Českého středohoří a je stavebně mimořádně náročný.

Součástí bude například půlkilometrová prackovická estakáda a také dva tunely – čtvrtkilometrový prackovický a bezprostředně následující tunel Radejčín dlouhý 600 metrů. Mezi Bílinkou a Řehlovicemi není žádná dálniční křižovatka, součástí stavby je však nové napojení bývalé rychlostní silnice R63 z Teplic, která dříve plynule navazovala na D8 od hranic, po dokončení D8 však bude tato silnice pro motorová vozidla jen odbočovat prostřednictvím nových ramp.

Dokončení stavby Lovosice–Řehlovice uleví hned dvěma přetíženým silnicím první třídy. Jde jednak o I/8, po které se jezdí od Lovosic k Teplicím a spojuje existující jižní větev D8 s bývalou R63, ale také o I/30, kterou používají řidiči, kteří chtějí dojet z Lovosic do Ústí nad Labem.

D8 začala růst odprostřed

Dálnice D8 patří do pomyslné druhé generace dálnic, popř. rychlostních silnic, které v v Československu vznikaly. Spojení Prahy a Ústí nad Labem, které by případně pokračovalo dále na Drážďany, figurovalo ve všech koncepcích dálnic, které vznikaly již od dob první republiky, skutečně ale stavba prvního úseku začala až v roce 1984 – tedy v době, kdy již byly hotové první úseky západo-východního průtahu republikou D1, D2 a D5 i zárodky některých dalších dálnic a rychlostních silnic. Hotová byla i R63, se kterou první část D8 tvořila jeden celek.

První dokončený úsek D8 totiž vedl od Řehlovic do Trmic, čím vzniklo rychlé spojení Teplic s Ústím nad Labem. Stavba byla hotová v roce 1990, v té době současně již vznikaly i první středočeské úseky. V roce 2001 stála dálnice již v celé délce od Prahy k Lovosicím.

Již v roce 1998 byl hotový úsek Doksany–Lovosice, který ale ještě tři další roky čekal na propojení s Prahou prostřednistvím úseku Nová Ves – Doksany

Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

V prosinci 2006 se potom rozjela první auta po dálnici od Ústí nad Labem do Německa. Součástí příhraničního úseku jsou i tunely Libouchec a Panenská. Dvoukilometrový tunel Panenská byl téměř devět let nejdelší tunel sloužící veřejné dopravě v Česku. Nyní je však delším tunelem než Panenská Blanka. Na hranicích dálnice D8 bezprostředně navazuje na německou dálnici A17, která vede dále do Drážďan.

Tunel Panenská
Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Zapomeňte na Blanku, dostavba D8 je jiný kalibr

Že bude po dokončení staveb od Prahy k Lovosicím a od Řehlovic na hranice uprostřed D8 díra, nejspíše nikdo neočekával, až dokud se tak nestalo. Kdysi byl stanoven termín dokončení na rok 2000, později oznámilo ministerstvo dopravy, že bude celá D8 hotová v roce 2002. Právě v tom roce ale úsek Lovosice–Řehlovice teprve získal stavební povolení, když ŘSD obdrželo potřebnou výjimku ke stavbě na území CHKO České středohoří.

Od vydání posudku o vlivu na životní prostředí – který stavbu získáním výjimky podmínil – tehdy uplynulo šest let. Nicméně na stavební povolení potom silničáři čekali dalších pět let. Stavba tedy fakticky začala až rok po dokončení příhraniční části D8, tedy v listopadu 2007. Termín dokončení stanovili tehdy silničáři na rok 2010.

Dostavba D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi začala v roce 2007 spektakulárně. Pokračování mělo podstatně skromnější charakter

Zdroj: ČTK
Autor: Libor Zavoral

Ve skutečnosti ale největší peripetie teprve začaly. ŘSD i přesto, že se již stavělo, nemělo stavební povolení na všechny části stavby a úředních povolení potom začalo ještě ubývat. Sdružení Děti Země podalo již dříve několik žalob a s částí z nich uspělo. V roce 2009 se musela stavba zastavit, když soud rozhodl, že byly výjimky pro stavbu ve Středohoří vydány nezákonně. Než se podařilo situaci vyřešit, přišla ekonomická krize a s ní škrty, které přerušily i práce na D8. A tak koncem roku místo slavnostního otevření stavba D8 stála opuštěná.

Ani Bůh nedokáže zabránit dostavbě D8 v r. 2015?

Znovu se stavělo od roku 2011, nadále ale práce provázely soudní pře. V roce 2012 začala auta jezdit alespoň z Lovosic do Bílinky, zbytek až do Řehlovic měl být hotov do léta 2015. Ale když už se zdálo, že dokončení D8 nic nezastaví, zasáhla příroda. Přívalové deště na přelomu května a června 2013 způsobily velké povodně, ale také těžce postihly dopravní stavby. U zmíněného tunelu Blanka přispěly ke známému problému s provlhlými kabely, zatímco na rozestavěnou dálnici D8 u Prackovic se sesunul podmáčený svah. Sesuv zavalil dálnici a také zničil část železniční trati z Lovosic do Teplic.

Příslušný – asi dvousetmetrový – úsek D8 byl v době závalu prakticky hotový. Namísto nakreslení čar a osazení dopravního značení však muselo ŘSD zaplatit náročný úklid sesuvu a opravu poškozené stavby. Práce na sanaci svahu začaly v listopadu 2014 a skončit mají letos v září nebo říjnu.

To by mělo stačit k tomu, aby politici, kteří budou v té době v čele Ústeckého kraje a ministerstva dopravy, mohli v prosinci stanout u pásky a říci: „Přinesli jsme vám D8.“