Nákupy pozemků v národních parcích nemusí platit, všichni zapomněli na právo státu

Majitelům pozemků v národních parcích, přírodních rezervacích nebo památkách hrozí, že by mohli o majetek přijít. Může se tak stát v případě, že původní vlastník nejprve nenabídl svůj pozemek státu, jak nařizuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Na problém, který se objevil na Šumavě, upozornil deník Mladá fronta DNES.

Kupní smlouva, díky které získali pozemky na Šumavě, ale i v dalších národních parcích či přírodních rezervacích jejich současní vlastníci, může být neplatná. Paragraf 61 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví předkupní právo státu. Netýká se zastavěných pozemků, a v současnosti hrozí potíže především těm vlastníkům, kteří pozemky zakoupili v posledních třech letech.

„Vlastníci nezastavěných pozemků ležících mimo sídelní útvary na území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a vlastníci pozemků souvisejících s jeskyněmi jsou povinni v případě jejich zamýšleného prodeje přednostně nabídnout tyto pozemky ke koupi orgánu ochrany přírody. Pokud orgán ochrany přírody neprojeví o tyto pozemky do 60 dnů od obdržení nabídky pozemku písemně závazný zájem, mohou vlastníci zamýšlený prodej uskutečnit.“

Zákon č. 114/1192 Sb., § 61, odst. 1

Že paragraf v zákoně platném bezmála čtvrt století existuje, vyšlo najevo na Šumavě. Správa národního parku na něj poukázala v případě plánovaného developerského projektu na Zhůří u Horské Kvildy. Dotýká se ale i mnoha dalších lidí, nejenom developerů, ale například i lidí, kteří si v posledních letech na Šumavě na dříve nezastavěných pozemcích zřídili například penzion.

Majitelé pozemků se shodují, že o povinnosti předchozích vlastníků nabídnout pozemky státu neměli ponětí. „Vím, že neznalost zákona neomlouvá, ale kdyby v katastru nemovitostí bylo předkupní právo vyznačeno, bylo by také respektováno,“ řekla deníku jednatelka realitní společnosti Jiřina Müllerová.

Nakolik vážná je hrozba pří, které by mohly vést i k neplatnosti smluv, není jasné. Ředitel správy šumavského parku Pavel Hubený řekl, že možnost soudních sporů „není vyloučena“.