Výročí Karla IV. oslaví Hrad neobvyklou výstavou korunovačních klenotů

Pražský hrad na příští rok připravuje výjimečné vystavení korunovačních klenotů doplněných replikami královských insignií z doby gotické. Výstava má být hlavním projektem oslav 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. Vláda vyhradila na oslavy desítky milionů korun, přímo v hlavním městě se chystá celkem deset výstav.

Rok věnovaný Karlu IV. si ale na Hradě užijí i ti, kdo nepůjdou na žádnou z výstav. Jak řekl ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek, unikátním artefaktem doby Karla IV. je samotný areál Pražského hradu, v jehož exteriérech se budou oslavy také připomínat. Stěžejní expozice Žezlo a koruna bude v Císařské konírně.

Insignie gotické

Hlavním exponátem expozice se stane výjimečně samostatně vystavená česká královská koruna. Poprvé v novodobé historii ji doplní namísto známých a každých pět let vystavovaných renesančních insignií (jablka a žezla) insignie gotické, které ke koruně v době Karlově patřily. Repliky se budou vyrábět speciálně pro výstavu.

„Výstava v Císařské konírně není čistě výstavou klenotů, ty budou vystaveny při příští volbě prezidenta pravděpodobně ve Vladislavském sále,“ řekl Václav Beránek ze Správy Pražského hradu.

Vzhledem k tomu, že součástí expozice budou i cenné rukopisy, bude třeba podle něj ve výstavě z klimatických důvodů regulovat počet návštěvníků. Kapacita konírny je z těchto důvodů prý kolem šesti set lidí denně, nelze do ní pustit tisíce lidí, které se za den přicházejí podívat na tradiční výstavy klenotů. Počet návštěvníků chce Hrad regulovat vyšším vstupným, základní vstupenka bude za 250 korun.

Důkladné restaurátorské práce

Ředitelka hradního odboru památkové péče Ivana Kyzourová řekla, že výstava představí také méně známé části souboru klenotů a zasadí je do dobového kontextu s předměty, které Karel IV. zamýšlel pro korunovaci.

Vedle kopií gotických insignií, které jsou dnes součástí vídeňské klenotnice, budou vystaveny nádobky na olej, korunovační roucha či zemské relikviářové kříže a Zlatý veraikon, obraz Kristovy tváře, který pochází z královského pokladu budovaného Karlem IV. na Karlštejně.

Video Studio ČT24
video

Na výročí Karla IV. vystaví Hrad korunovační klenoty

Korunní komora, kde jsou klenoty uchovávány, bude čtyři měsíce prázdná. „Provedeme důkladné restaurátorské práce, ty se provádějí vždy po dobu pěti dnů v pětiletých intervalech, ale nyní bude žádoucí provést důkladnou obnovu a kontrolu,“ doplnila s tím, že od té poslední uplynulo již 40 let.

Oslavy financuje podle Velíška Hrad jen ze svého rozpočtu a náklady „nejsou menší než 25 milionů korun“.