CVVM: Téměř 70 procent Čechů považuje cizince za problém

Přes dvě třetiny Čechů považují cizince, kteří v posledních letech přišli do Česka, za problém. Ukazuje to průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Počet lidí s tímto názorem je nejvyšší od roku 2003. Většina Čechů nesouhlasí s příchodem ekonomických migrantů, víc než polovina je naopak pro přijímání uprchlíků z válečných oblastí a studentů.

V místě svého bydliště občany jiných národností označuje za problém každý třetí dotázaný. Nárůst je nejvyšší ve dvanáctileté historii měření. Vyšší podíl lidí, pro které cizinci představují celorepublikový problém, je mezi dotázanými nad 60 let, lidmi se středním vzděláním bez maturity a lidmi s levicovou politickou orientací.

Přijímání studentů či válečných uprchlíků Češi akceptují, ekonomické uprchlíky ne

Více než 60 procent dotázaných akceptuje jako nejpřijatelnější důvod pro přijímání cizinců k pobytu v Česku studium a praxi. Nadpoloviční většina souhlasí i s přijímáním imigrantů kvůli válce, hladomoru nebo přírodním katastrofám v jejich zemi. Tento důvod odmítá více než třetina lidí. Stejné zastoupení odpůrců i zastánců má pak pobyt kvůli pronásledování z náboženských, rasových či politických důvodů (46 procent).

Lidé naopak většinou nesouhlasí s pobytem cizinců kvůli podnikání a zaměstnání. Jako nejméně přijatelné vnímají to, že cizinci v Česku chtějí žít. Ve srovnání s předešlým šetřením z února 2015 vzrostl nesouhlas ve všech sledovaných položkách. CVVM průzkum provedl od 5. do 12. října, zúčastnilo se ho 1045 lidí starších 15 let.