Postránecký: Státní zaměstnanci oceňují stabilizaci úřadů

Zákon o státní službě začíná ovlivňovat podobu byrokratického aparátu v Česku. Zpětná vazba od úředníků je pozitivní, oceňují zejména organizační a personální stabilizaci státní správy, tvrdí šéf státní služby Josef Postránecký, který byl hostem pořadu Týden v politice. Do konce roku by mělo skončit překlápění zaměstnanců pod služební zákon, úředníky brzy čeká první „vysvědčení“ od jejich nadřízených.

Video Týden v politice
video

Šéf státní služby: Připravujeme pokyny pro hodnocení úředníků

Sněmovna před rokem přehlasovala prezidentské veto a prosadila zákon o státní službě, který je účinný od 1. ledna letošního roku. Na zavedení komplexní úpravy úřednického aparátu v České republice do praxe dohlíží první mezi úředníky, náměstek pro státní službu Josef Postránecký.

„V první polovině letošního roku bylo hlavním úkolem obsadit nejvyšší posty ve státní správě, což se podařilo. Na všech ministerstvech byli na základě výběrového řízení jmenováni státní tajemníci jakožto nejvyšší úředníci zodpovědní za služební zákon,“ hovoří o naplňování zákona Postránecký a dodává, že se podařilo připravit a schválit také všechny prováděcí předpisy.

Josef Postránecký

Josef Postránecký

náměstek pro státní službu

„Máme zpětnou vazbu. Úředníci oceňují, že se podařilo stabilizovat státní úřady z hlediska organizačních a personálních věcí. Když se podíváme, jak často byly konány změny v minulosti a jak výjimečné jsou v současné době, tak stabilita výkonu státní služby je nepochybně pozitivem, které vnímají nejen úředníci, ale, pevně věřím, i veřejnost."

Josef Postránecký

náměstek pro státní službu

Druhou etapou je postupné převádění úředníků pod státní službu, které by se mělo stihnout do konce roku. „Ze zákona byli překlopeni všichni vedoucí zaměstnanci, kterých je téměř 10 tisíc. Drtivá většina úředníků se rozhodla působit pod služebním zákonem,“ říká Postránecký. Opačně se rozhodlo jen několik desítek jednotlivců. Někteří úředníci se proti přesunu odvolali, nejčastěji z důvodu zařazení na konkrétní služební místo či pro nesouhlas s vyměřenou platební třídou. 

 První úřednické „vysvědčení“

Další novum spočívá v prvním hodnocení, které byrokraty čeká ze strany jejich nadřízených. Obavy podle Postráneckého panují především na těch úřadech, kde doposud hodnotit úředníky nebylo zvykem. „Připravujeme různé metodické pokyny a předpisy, jak služební hodnocení provést,“ ubezpečuje. Největší váhu bude mít kvalita a rychlost plnění úkolů, zohlední se i kvalifikace a schopnosti státních zaměstnanců, dodržování služební kázně a prohlubování vzdělání. 

Státní zaměstnanci si přilepší finančně, vláda se jim rozhodla zvýšit platy v souhrnu o 5 procent. Česká republika se však zavázala Evropské komisi, že připraví nový systém odměňování úředníků. Ten by měl platit od roku 2017. „Finalizují se výstupy odborné pracovní skupiny, kterou vytvořila vláda,“ popisuje náměstek pro státní službu. Zákon o státní službě proto bude muset být novelizován.

1500 nových byrokratů

Úředníků se týká i jedna z nejostřejších výtek pravicové opozice vůči kabinetu Bohuslava Sobotky. Byrokratický aparát v České republice se prý nebezpečně rozrůstá a státních zaměstnanců je příliš mnoho. Postránecký uvedl, že nově přibude zhruba 1500 zaměstnanců. O čtvrtinu se zvýšil počet nepolitických náměstků na ministerstvech. „Nepovažuji to za fatální problém, ale jsem rád, že si na některých ministerstvech uvědomují tuto situaci,“ upozorňuje Postránecký na plán tří resortů snížit své stavy o jednoho odborného náměstka.