Hlavní hygienik: Novela zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví

Ministerstvo zdravotnictví zásadně nesouhlasí s návrhem, aby stravování v restauracích, kavárnách či bistrech kontrolovala místo hygieniků Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Podle vedení resortu by to mohlo ohrozit zdraví lidí. Řekl to hlavní hygienik Vladimír Valenta. Chystanou změnu odmítá i Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně či zdravotnické odbory. Podle restaurací je výsledek jediný - prověrky se zbytečně opakují a kumulují.

Hygienická služba spadá pod resort zdravotnictví, potravinářská inspekce pod zemědělství. Převedení kompetencí hygieniků na inspekci upravuje návrh novely o potravinách, který připravilo ministerstvo zemědělství. Zákon by měla nyní dostat vládní legislativní rada a pak kabinet.

„Kdyby změna prošla, tak by to reálně znamenalo ohrožení veřejného zdraví. Nemohli bychom ve většině stravovacích zařízení vykonávat část dozoru, který nyní provádíme, a to zejména posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců. V restauracích bychom si mohli všímat tak možná pracovních podmínek, kontrolovat pitnou vodu, či jestli se tam kouří.“

Vladimír Valenta

hlavní hygienik ČR

Hygienici by nově v restauracích, kavárnách, bistrech, stáncích či firemních vývařovnách mohli zasáhnout až při případné epidemii, prevenci by už nedělali. Nyní mohou posoudit zdravotní stav personálu a nahlédnout i do zdravotní dokumentace. Mají tak informace i o tom, zda pracovníci nepřišli do kontaktu s nějakou nákazou. Mohou je dočasně z provozu vyloučit.

„Takto ročně vyloučíme kolem 2000 lidí, čili 2000 potenciálních zdrojů nákazy,“ dodal hygienik. Podle dosavadních pravidel by hygienická služba mohla dál sledovat školní, nemocniční či ústavní jídelny a kuchyně.

Video Hlavní hygienik ČR: Novela by v důsledku reálně ohrozila veřejné zdraví
video

Hlavní hygienik ČR: Novela by v důsledku reálně ohrozila veřejné zdraví

Návrh novely odmítla i Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která zastřešuje desítky odborných medicínských společností s počtem asi 35 tisíc členů. „Zdravotní aspekt kvality potravin je klíčový pro prevenci,“ zdůraznil šéf ČLS JEP Štěpán Svačina. Podle dalších expertů by nový postup zkomplikoval i řešení případných epidemií.

Proti navrhované změně ostře vystupují také zdravotnické odbory. „Udivuje nás to, že za posledních pět let je to třetí pokus o převedení kompetencí zdravotnických orgánů pod ministerstvo zemědělství. Absolutně to nechápeme,“ uvedla šéfka odborů Dagmar Žitníková. Nesouhlasí s tím, že by bylo změnu nutné prosadit, protože s ní počítá programové prohlášení vlády. Podle odborářky program obsahuje hlavně závazek, že se kabinet bude snažit zamezit klamavému jednání vůči spotřebitelům.

Kontrola by byla efektivnější, oponuje ministerstvo zemědělství

Podle ministerstva zemědělství by kontrola potravin byla přehlednější a ochrana spotřebitelů větší, růst rizika šíření nákaz prý nehrozí. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že SZPI má od ledna stejný rozsah kompetencí jako krajské hygieny.

Video Ekonomika ČT24
video

Limprecht: Kontroly by příliš neměly zasahovat do běžného provozu

„Zaměření a výsledky kontrol našich inspektorů potvrzují, že zájmy spotřebitelů hájí velmi dobře,“ uvedl ministr. Podle něj se novela pravomocí zdravotnického dozoru kontrolovat pracovníky netýká. Přesun kontrol pod potravinářskou inspekci by zvýšil ochranu spotřebitelů a byl by i přínosem pro provozovatele, protože dozor by byl jen jeden, uvedl mluvčí resortu zemědělství Hynek Jordán. „V žádném případě se kvůli navrženým změnám nezvýší rizika nárůstu počtu onemocnění z potravy,“ dodal.

Jurečka: Hygienici a veterinární správa mohou fungovat společně

„Ať odborníci z krajských hygienických stanic dělají odborná zdravotnická rozhodnutí. Na našich lidech by pak měly být odborné potravinářské záležitosti,“ poukázal Jurečka na to, že zaměstnanci veterinární správy jsou rovněž vysokoškolsky vzdělaní odborníci. „Pořád tam zůstává prostor, aby zaměstnanci hygienických stanic mohli do provozoven chodit v oblasti ohrožení veřejného zdraví,“ dodal ministr.

Video Hyde Park ČT24
video

Jurečka: Hygienici a veterinární správa mohou fungovat společně

Vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že dozor nad kvalitou potravin převede do gesce ministerstva zemědělství. Zaměří se na zvýšení ochrany spotřebitelů a bezpečnosti potravin „prostřednictvím efektivního dozoru“ nad trhem, aby prvotně zabránila klamavým praktikám. Zmiňuje obchodní řetězce.

Víceprezident gastronomické sekce Asociace hotelů a restaurací Lukáš Limprecht míní, že kontrolní orgány jsou legislativou identifikovány již nyní. „Nám je jako provozovatelům jedno, kdo nás zpřijde zkontrolovat, ale neměl by příliš zasahovat do našeho denního provozu,“ zdůraznil. Jde o to, že kontrola běžně trvá i několik hodin a to se může projevit třeba ve zpomalení rychlosti obsluhy nebo přípravy jídla. 

Video Události
video

Hygienik varuje před změnou v kontrolách stravovacích zařízení