Brusel posílá Česko před soud. Je pozadu v bezpečnosti na silnici i železnici

České televizi se podařilo zjistit, že Evropská komise podá ve čtvrtek u Soudního dvora EU žalobu na Českou republiku. Ta se podle Bruselu provinila jednak tím, že nemá elektronický registr silničních dopravců propojený s tím evropským, ale i tím, že pomalu vyšetřuje vlakové nehody. V obou případech je cílem zvýšit bezpečnost – na silnicích i na železnici.

Soudní dvůr EU
Zdroj: ČTK/AP Autor: Geert Vanden Wijngaert

Vedle Česka se žaloba ohledně rejstříků týká také Lucemburska a Portugalska. „Vnitrostátní rejstříky měly být zavedeny a vzájemně propojeny nejpozději do 12. prosince 2012,“ píše se ve zprávě Komise. To se ale ani jedné ze tří žalovaných zemí nepodařilo a tím pádem nemohou rejstříky na celounijní úrovni efektivně fungovat.

Důvod, proč chce Evropská unie jednotlivé národní rejstříky propojit, je jednoduchý – výrazně by to usnadnilo výměnu informací o přestupcích daných dopravních společností, a to nejen těch nákladních, tedy kamionů, ale například i autobusů. A tím by se zvýšila i bezpečnost na evropských silnicích.

Ve hře je i železnice

Tím ale Evropská komise nekončí, Česko rovněž žaluje za to, že „se jí nepodařilo řádně provést směrnici o bezpečnosti železnic Společenství do svých vnitrostátních předpisů“. Tato směrnice z roku 2004 ukládá členským státům povinnost vytvořit nezávislý inspekční úřad, jehož úkolem by bylo vyšetřování železničních nehod a mimořádných situací.

„Konkrétně jde o to, že česká legislativa nezaručuje, že inspekční orgán zahájí vyšetřování nejpozději do jednoho týdne po obdržení hlášení o nehodě,“ píše se ve zprávě Komise. Unijní směrnice má zvýšit bezpečnost na železnici a Česko ji mělo zavést do roku 2006.