Valachová ke studentům UJAK: Na zvrácení rozhodnutí není dost času

Zhruba dvě stovky studentů speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského protestovali před ministerstvem školství proti rozhodnutí Akreditační komise (AK). Ta v polovině září vydala nesouhlasné stanovisko k prodloužení akreditace tohoto magisterského oboru. Na setkání dorazila i ministryně resortu Kateřina Valachová (ČSSD). Stihnout všechny zákonné procesy, které mohou případně rozhodnutí AK změnit, podle ní nelze stihnout.

Protest studentů UJAK před ministerstvem školství
Zdroj: ČTK Autor: Michal Kamaryt

„Už v půlce září bylo jasné, že studenti budou mít 1. října formálně skončené studium," řekla na shromáždění Valachová. Poukázala přitom na nedostatek času pro proces, který by případně mohl stanovisko komise zvrátit.

Na rozhodnutí komise na poslední chvíli upozorňovali i právníci školy. Akreditační komise (AK) vydala nesouhlasné stanovisko k prodloužení akreditace oborů speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského 16. září. Podrobné odůvodnění předala UJAK jen šest dnů před vypršením akreditace, která má skončit už 30. září.

Studenti před ministerstvem: Výroky AK jsou lživé

Před ministerstvem se na protest proti rozhodnutí Akreditační komise a jeho odůvodněním sešlo asi 200 studentů, převážně z řad učitelů. Ministryni Kateřině Valachové přečetli otevřený dopis, v němž argumenty Komise zpochyňují.

Protestní shromáždění studentů UJAK

studenti UJAK k demonstraci

„Chceme očistit UJAK od lživých výroků AK a zachovat UJAK dobré jméno do budoucna. Naším přáním je, aby obor Speciální pedagogika na naší škole zůstal i pro budoucí studenty.“

studenti UJAK k demonstraci

„Sešli jsme se proto, abychom vyjádřili nesouhlas se zamítavým stanoviskem Akreditační komise, která neprodloužila akreditaci nám, studentům posledního ročníku, a tím nám neumožní dostudovat na jaře příštího roku,“ uvedla pořadatelka shromáždění a studentka Univerzity Jana Amose Komenského Jindřiška Rašínová.

Vedení Univerzity J. A. Komenského, organizátorka protestu a ministryně školství
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt

UJAK upozorňuje na nedostatky v odůvodnění Akreditační komisí

Před účastníky nejprve vystoupili rektor univerzity Luboš Chaloupka a prorektor Petr Kolář. Rozhodnutí Akreditační komise označili za nesprávné a nezákonné. Univerzita podmínky pro prodloužení akreditace splnila, upozornili. „Naplnili jsme všechny požadavky, které by odůvodnily kladné stanovisko k prodloužení akreditace,“ reagoval již dříve mluvčí Univerzity J. A. Komenského Jan Červenka.

Největší soukromá univerzita v republice s odůvodněním nesouhlasného stanoviska Akreditační komise od začátku nesouhlasí. Prostřednictvím právníků škola doručila ve čtvrtek na ministerstvo materiál poukazující na nedostatky v odůvodnění AK a požádala o nové projednání celé záležitosti.

Vyjádření Univerzity J. A. Komenského ke stanovisku Akreditační komise 394.20 KB

Ministryně školství Kateřina Valachová v ranním vysílání ČT24 uvedla, že na vyřešení situace jí velmi záleží. Stanovisko Komise ale podle svých slov nemůže nerespektovat a tím pádem ani zvrátit. Zákon o vysokých školách ovšem dává ministerstvu možnost vyzvat komisi k novému projednání, pokud se zjistí, že argumenty uvedené v odůvodnění „neodpovídají skutečnosti nebo zákonu".

Video Události
video

Události: Studenti UJAKu protestovali proti výtkám Akreditační komise

Události: Studenti UJAKu protestovali proti výtkám Akreditační komise

Valachová: Se stanoviskem Akreditační komise v tuto chvíli nemohu nic dělat

Podle Valachové by studenti mohli dokončit studium na jiných veřejných vysokých školách. Ministryně jednala s devíti fakultami. Část studentů by prý mohla hned na studium navázat během podzimu, část by v něm mohla pokračovat od února a zbytek od příštího roku.

Chceme dostudovat na UJAK, opakují studenti

Více než 700 studentů speciální pedagogiky UJAK, z nichž je většina pedagogů doplňujících si kvalifikaci, ale chce dostudovat na této soukromé vysoké škole. Nechtějí tak dělat přijímačky a na základě jejich výsledku případně přejít na veřejnou VŠ. Zdůraznili to i na protestním setkání.

Ohroženým studentům univerzita nabídla přestup například na andragogiku s tím, že pedagogické předměty mohou studovat v programech celoživotního vzdělávání. Mezi učiteli, kteří si doplňují kvalifikaci, ale tato kombinace pomůže pouze pedagogům ze druhého stupně nebo středních škol. Vedení univerzity i studenti se s ministryní v týdnu pokoušeli sejít, nicméně ke schůzce nedošlo, uvedla zpravodajka ČT Vladimíra Junková.

Video Organizátorka protestu: S ministryní jsme se snažili setkat ještě před protestem, neuspěli jsme
video

Organizátorka protestu: S ministryní jsme se snažili setkat ještě před protestem, neuspěli jsme

Zájem o studium pedagogických oborů zvedly požadavky na kvalifikaci učitelů

Výtky Akreditační komise v odůvodnění zamítavého stanoviska směřují k vysokému počtu studentů v dotčeném programu, vedení praxí nebo diplomových prací. Podle právníků UJAK je odůvodnění nekonkrétní, a tudíž nepřezkoumatelné. Poukazují přitom na skutečnost, že například u vedení diplomových prací externisty nebo počtu studentů na pedagoga neexistují příslušné normy a hranice. Veškeré zmiňované výtky znovu odmítli i protestující studenti.

„Stovky studentů učitelství Speciální pedagogiky nepřijal UJAK z touhy po zisku, či jako obranu proti AK, ale proto, že tak enormně stoupl zájem mezi učiteli ze škol po schválení novely školského zákona," upozorňuje pedagog univerzity Ivan Fischer. Právníci podotýkají, že v minulosti Akreditační komise stejným oborům akreditaci udělila za stavu dvojnásobného počtu studentů, než jaký je ten současný. 

„Ministr Chládek žádal děkany pedagogických fakult, aby učitelům umožnili si kvalifikaci rozšířit. A jediný, kdo ministrovi v potřebném rozsahu vyhověl, byl UJAK,“ dodává Fischer. Univerzita podle studentů navíc jako jediná v daném oboru umožňovala studium o víkendech, nikoli v pátek a sobotu. Také ministerstvo pedagogům školu doporučovalo.

Valachová: Zvážím legislativní změny

Valachová na protestním setkání uvedla, že zváží možnost legislativních změn, které by se týkaly učitelů a doplňování jejich vzdělání. Není to prý však reakce na situaci v UJAK. "Pokud někdo učí ve školství 30 let a má často bakalářský nebo magisterský program, tak si nejsem jista, jestli jako společnost potřebujeme, aby si něco dopracovával," řekla Valachová.