Pro 500 studentů UJAKu se našlo 400 míst. Budou muset dělat přijímačky

Pro učitele, kteří si na Univerzitě Jana Amose Komenského (UJAK) doplňovali kvalifikaci, není na veřejných školách dostatek míst. Na univerzitě jich totiž studovalo 500, ale na ostatních školách je v oboru speciální pedagogika nebo příbuzném oboru kapacita pouze 400 míst. Pokud budou tedy chtít pokračovat, budou muset skládat přijímací zkoušky. Část studia jim následně může být uznána.

Univerzita Jana Amose Komenského tento týden neuspěla u Akreditační komise s žádostí o prodloužení akreditace magisterského oboru speciální pedagogika. Jeho platnost tak s koncem září vyprší a stovky studentů nevědí, co je čeká.

A právě osud zejména 500 učitelů doplňujících si vzdělání řešila ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) na schůzce s děkany pedagogických fakult Karlovy a Masarykovy univerzity Radkou Wildovou a Jiřím Němcem. Všichni tři pak připomněli, že ze zákona má povinnost se o jejich dostudování postarat právě UJAK.

Valachová: Kapacita neodpovídá potřebám

Najít místo jinde nemusí být pro tyto studenty jednoduché. Podle Valachové je současná volná kapacita na veřejných vysokých školách 150 studentů v jednooborovém učitelsky zaměřeném magisterském oboru speciální pedagogika a dalších 250 míst v podobném dvouoborovém studiu.

„Pro ně optimální programy se studují na třech univerzitách. Kapacita neodpovídá současné potřebě,“ řekla ministryně. Důsledkem tak budou přijímací zkoušky. „Máme za cíl, aby na webových stránkách ministerstva školství byl zveřejněn časový harmonogram teoreticky možných přijímacích řízení,“ uvedla ministryně s tím, že by harmonogram měl být hotov do konce září. 

Pro zhruba dvě stovky studentů, kteří na UJAK studovali neučitelskou speciální pedagogiku, by měla být kapacita veřejných škol dostatečná.

Video Učitelé si budou muset doplnit vzdělání na veřejných školách
video

Učitelé si budou muset doplnit vzdělání na veřejných školách

Učitelé si budou muset doplnit vzdělání na veřejných školách

Valachová: Pro učitele studující na UJAKu je pouze 400 míst

Co s učiteli - studenty?

Konkrétní nabídka pro studující učitele se bude upřesňovat příští týden. Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně Němec upozornil na to, že pro veřejné VŠ není jednoduché přijmout takový počet studentů. Počty studentů tohoto oboru se na nich pohybují řádově mezi pěti a sedmi desítkami v ročníku.

Studium pro doplnění kvalifikace pro učitele zároveň znamenalo, že se na ně pohlíželo jako na kvalifikované. Ministerstvo v zájmu ochrany těch, kterým studium na UJAK ke konci září skončí, vydá stanovisko, aby byli jako kvalifikovaní posuzováni i nadále. Bez toho by mohla být ohrožena jejich budoucnost ve školách, kde musejí dostávat kvalifikovaní učitelé přednost před lidmi bez potřebného vzdělání.