Rodiče: Rozdělujme děti do tříd podle zájmu, ne věku

Třicet procent rodičů je nespokojených se současnou školou. Podle průzkumu, který zadalo pět organizací věnujících se vzdělávání, by rodiče uvítali individuálnější přístup k dětem. Za alternativní vzdělání v základní škole by byli ochotni i platit.

Rodiče uznávají, že škola poskytuje dětem základní vědomosti, v dalších aspektech však podle nich zaostává. Více než tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že škola učí všechny děti to samé bez ohledu na zájem a talent. Jen čtvrtina rodičů je přesvědčena, že současná škola talenty rozvíjí.

„Znalosti a vědomosti rodičů o alternativních možnostech ve vzdělávání jsou na vzestupu. Očekávání rodičů jsou poměrně vysoká na rozdíl od toho, co současná škola nabízí,“ komentoval výsledky průzkumu Tomáš Houška ze spolku Vysněná škola. Podle Martina Drnka ze společnosti Scio se ministerstvo školství postoji rodičů systematicky vůbec nezabývá.

Vzdělávací systém neodpovídá změnám společnosti

Téměř polovina rodičů by preferovala rozdělení dětí do tříd podle jejich zájmu, nikoliv podle věku jako v současné škole. Jana Udatná ze společnosti Montessori, která se podílela na zadání výzkumu, je přesvědčena, že by ve věkově smíšených skupinách nebyla taková soutěživost jako v současných třídách.

Rodiče by si také přáli výuku podle aktuálního zájmu dětí, nikoliv podle jednotných programů. Odborníci podle nich nejsou schopni odhadnout vývoj společnosti na desítky let dopředu. Podle Houšky navíc současný vzdělávací systém neodpovídá rychlým změnám společnosti. „Změna vzdělávacího systému je řádově pomalejší, než změna společnosti. Nepřipravujeme děti na změnu,“ poznamenal.

Raději založit vlastní školu, než bojovat se systémem

Z průzkumu také vyplývá odhodlání rodičů se do vzdělávání svých dětí finančně zapojit. Více než polovina z nich je ochotna platit tisíc a více korun měsíčně za lepší vzdělání pro své potomky. Nespokojení rodiče jsou podle průzkumu častěji vzdělaní lidé s větším společenským dosahem. „Často raději založí vlastní školu, než aby bojovali se systémem,“ uvedl Bob Kartous ze společnosti EDUin.

Michal Křístek z Unie center pro rodinu a komunitu to vidí jako logický důsledek přesunu aktivních rodičů s odrůstajícími dětmi od zakládání rodinných center přes alternativní mateřské školy po základní školy. „Cyklus změny je dvanáct let, proto jsem jako rodič nucen hledat řešení teď,“ řekl.

Průzkum v červnu uskutečnila agentura NMS. Na jeho přípravě se podílely organizace EDUin, Scio, Společnost Montessori, Unie center pro rodinu a komunitu a neformální sdružení Vysněná škola. Zapojilo se do něj 1035 mužů a žen, kteří jsou rodiči alespoň jednoho dítěte ve věku od dvou do jedenácti let.