Vpád vojsk v roce 1968: 18 procent Čechů o tom neví

Osmnáct procent dotázaných neví, jaká významná historická událost se odehrála v Československu v roce 1968. Naopak 83 % respondentů správně uvedlo, že skončilo tzv. pražské jaro vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Ukázal pro průzkum agentury Median pro ČT. Průzkum také zjišťoval, jaké historické období od vzniku samostatného Československa lidé považují za nejšťastnější: tady skončila 60. léta na čtvrtém místě, až za první republikou nebo současností.

To, že v roce 1968 skončilo tzv. pražské jaro vpádem vojsk Varšavské smlouvy, správně uvedlo 83 % dotázaných. 14 % ale nevědělo, jaká významná událost se v tomto roce stala, a čtyři procenta odpověděla špatně. Znalost srpnových událostí dle očekávání souvisí s věkem: v kategorii nad 60 let odpovědělo správně 92 % lidí, naopak mezi lidmi do 29 let věku správně odpovědělo jen 64 %.

Zhruba stejný počet lidí se pak domnívá, že se invaze vojsk Varšavské smlouvy připomíná přiměřeně, nebo že se připomíná málo. Patnáct procent dotázaných naopak tvrdí, že se tato událost připomíná příliš a slouží k démonizaci Ruska – tady výrazně převažují voliči KSČM (tuto možnost uvedlo 47 % z nich).

Nejšťastnější období: První republika a současnost 

Průzkum také zjišťoval, jaké období v historii samostatného Československa nebo České republiky lidé považují za nejšťastnější. Šedesátá léta a období pražského jara uvedlo 14 % lidí – toto období tak skončilo na čtvrtém místě. U všech věkových kategorií skončila na prvním místě první republika, ovšem s výjimkou lidí ve věku 60–69 let, kde bylo jako nejšťastnější právě období 60. let.

První republiku uvedla jako nejšťastnější období čtvrtina dotázaných, na druhém místě skončilo porevoluční období a transformace ohraničené roky 1989 a 2003 (20 %), 18 % lidí se pak domnívá, že nejšťastnější období zažíváme v současnosti. Současnost považují za nejšťastnější Pražáci (28 %), ekonomicky aktivní s vyšším vzděláním a studenti.

Co se týče příznivců jednotlivých stran, tak voliči TOP 09 a ODS považují na nejšťastnější období současnost a první republiku, naopak voliči KSČM období normalizace a 60. let. Voliči ANO a ČSSD pak považují na nejšťastnější porevoluční období a transformaci.

Průzkum provedla agentura Median na vzorku 1005 respondentů. Telefonické dotazování proběhlo v období od 31. 7. do 6. 8.