V Česku dlouhodobě klesá úmrtnost novorozenců i matek při porodu

Praha - Úmrtnost novorozenců v České republice klesla v letech 2000 až 2013 z 2,1 na 1,2 promile a je jedna z nejnižších v zemích OECD. Klesá i úmrtnost žen, které umírají v souvislosti s těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Je to méně než deset případů na 10 000 narozených dětí, řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD), který za negativní označil to, že průměrný věk prvorodiček se od počátku 90. let zvýšil o téměř šest let, a to na zhruba 28 let. 

„Ročně se v ČR narodí při zhruba 105 000 porodech až 107 000 dětí. Kvalita péče o matku a dítě je velmi vysoká a dále se zlepšuje. Česko patří v tomto ohledu mezi nejvyspělejší zdravotnické systémy světa,“ řekl ministr. Podotkl, že i vzhledem k těmto úspěchům ho jako lékaře rozčilují snahy aktivistů přestěhovat porody ze špičkově vybavených porodnic do domácího prostředí s představou, že tak rodiče dělají pro své děti to nejlepší.

Síť porodnic pokrývá celé území, rizikové porody jsou soustředěny do perinatologických a intermediárních center. Přes 78 procent rodiček podstoupí první prenatální kontrolu již v prvních 12 týdnech těhotenství a dostupnost této péče je v Česku podle Němečka jedna z nejvyšších mezi vyspělými zeměmi.

Podstatné podle ministra je i to, že výrazně klesá novorozenecká úmrtnost v kategorii novorozenců s nejnižší porodní váhou. „To je podstatné, protože předčasně narozené děti s porodní váhou pod 750 gramů mají riziko novorozenecké úmrtnosti nejvyšší,“ řekl. Vysokou kvalitu péče garantuje hlavně dobrá síť specializovaných center, kde přichází na svět většina nedonošených dětí.

Video Úmrtnost dětí i matek při porodu dál klesá
video

Úmrtnost dětí i matek při porodu dál klesá

K nepříznivým trendům, k nimž patří stárnutí matek, ministr poznamenal, že se je pravděpodobně jen těžko podaří zvrátit. Jen za poslední tři roky hodnota obecné plodnosti kolísá kolem 43 dětí na 1000 žen, což je významně méně než před rokem 1990. Vyšší věk matek s sebou nese vyšší výskyt komplikací v těhotenství a při porodu, celkově se komplikace vyskytnou u více než 14 procent matek. „Proto je potřeba dbát na péči už od časného stádia vývoje plodu, nepodceňovat preventivní prohlídky, nenechávat věci v rukou náhody a jakési domácí péče,“ shrnul Němeček.

Stát chce proto získávat víc informací o tom, proč některé rodičky na preventivní vyšetření nechodí. Víc dat chce ale znát i u novorozenců. Například informace, jak byly děti po předčasných nebo komplikovaných porodech dál nemocné. Jejich hlavním zdrojem by měly být pojišťovny.