Některé elektrárny odebírají více vody, než mohou - jezy jsou pak suché

Kvůli dlouhotrvajícímu suchu ještě více zesílil spor o vodu z českých řek: proti sobě stojí na jedné straně vodáci či rybáři a na druhé pak provozovatelé malých vodních elektráren. Některé z nich totiž z řeky odebírají více vody, než mohou. Za to jim ale hrozí pokuta od České inspekce životního prostředí – ta teď kvůli suchu zesílila kontroly a zatím udělila čtyři pokuty v součtu přes 200 tisíc korun. S odhalováním provozovatelů elektráren, kteří v řece nechávají protékat méně vody, pomáhají i vodáci. Během letošní sezony nahlásili už 40 podezření.

„Z pohledu ochrany přírody je velice zásadní, aby minimální zůstatkové průtoky byly zachovávány. Povrchové vody navíc oproti minulým letům trochu ubývá,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss. Zůstatkové průtoky, které musí přes jez proudit, stanovuje provozovatelům malých vodních elektráren manipulační řád a další povolení.  

Některé elektrárny nejsou umístěné přímo u řeky, ale budují se k nim dlouhé náhony. Pod jezem tak vznikají dlouhé úseky řeky s minimem vody nebo úplně bez ní. Například v Dobré nad Sázavou majitel elektrárny nechával přes jez jen desetinový průtok oproti povolení.  

Inspektoři udělili za posledních pět let kvůli suchým jezům pod malými elektrárnami pokuty za 1,4 milionu korun. Vůbec nejvyšší ve výši 130 tisíc korun dostala firma Fobos, která navíc na řece Smědé snížením průtoku znemožnila tah lososovitých ryb. 

Jenže inspekce životního prostředí musí kontroly hlásit dopředu, aby jí majitel elektrárnu zpřístupnil. Nedostatky tak provozovatelé mají příležitost před příchodem inspektorů napravit. Při neohlášené kontrole řeky samotné ale inspektoři zjistili, že například na řece Svitavě si majitel dokonce dřevěnou hrází o 30 centimetrů zvýšil korunu jezu. 

Video Události: Suché jezy mohou hlásit také vodáci
video

Události: Suché jezy mohou hlásit také vodáci

Největší provozovatel vodních elektráren – společnost ČEZ – prý pravidla pro odběr vody dodržuje. „Naše malé vodní elektrárny dodržují pravidla jednotlivých povodí s ohledem na zachování průtoku. Žádné malé vodní elektrárny neprovozuje Skupina ČEZ na Sázavě, Lužnici, Otavě nebo Bečvě,“ uvedl mluvčí ČEZu pro obnovitelné energie Martin Schreier. Velké elektrárny, jako třeba Orlík, pak podléhají manipulačnímu řádu Povodí Vltavy. 

Na odhalování takzvaných suchých jezů s ČIŽP spolupracují i vodáci, kterým nedostatek vody kazí nejen zážitky ze splouvání řek, ale i podnikání. Lidé mohou místa s nedostatkem vody pod jezem hlásit prostřednictvím webu suchejezy.cz. Ideální je pořídit i fotografie, nejlépe s vodočtem a přímo ve fotoaparátu nastavit na snímku viditelné datum pořízení. Ne všude jsou ale na vině elektrárny - některé řeky trpí nedostatkem vody kvůli malému množství srážek.