Auta stojí, vlaky taky. Rozkopané je celé Česko

Nehoda kamionu, která téměř celé úterý blokovala provoz na dálnici D1, opět připomněla, jak dnes vypadají hlavní tahy v Česku. Stala se v bezprostřední blízkosti úseku, kde probíhá modernizace, což ještě více zkomplikovalo odklánění dopravy i provoz na objízdných trasách. Rozkopané je téměř vše – běžné silnice, dálnice i železniční trati. Zpoždění tak člověk na cestách neunikne, ať už cestuje kterýmkoli prostředkem.

V úterý, kdy nehoda jednoho kamionu v rozkopaném úseku uzavřela dálnici D1 a nehoda dalšího znemožnila průjezd i po objízdné trase – rovněž rozkopané – si možná mnoho řidičů, kteří uvázli na Vysočině přálo, aby raději seděli ve vlaku. V řadě případů by si ale mnoho nepomohli. Železniční tratě jsou rozkopané v podobné míře jako silnice. Na třech z nejfrekventovanějších tratí probíhají rozsáhlé stavby, které ovlivňují provoz vlaků z Prahy do Brna, Ostravy, Plzně i Českých Budějovic.

Kde se také pracuje na hlavních tratích?

I. koridor: Na trase, která vede z Děčína do Břeclavi přes Prahu, Českou Třebovou a Brno, probíhá jedna z nejkomplikovanějších staveb. U Prahy je rozkopaná trať mezi Běchovicemi a Úvaly. Ze tří kolejí na ní zůstala v provozu pouze jedna, většina dálkových spojů proto jezdí odklonem přes Nymburk. Omezení platí také pro regionální vlaky.

II. koridor: Na hlavní větvi z Břeclavi do Petrovic u Karviné sice žádná výluka není, zato na úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou pokračuje rekonstrukce olomouckého nádraží.

III. koridor: Trasa z Chebu do Mostů u Jablunkova přes Plzeň, Prahu a Bohumín je u Prahy souběžná s I. koridorem, týká se jí tedy úvalská výluka, navíc ale pokračují rozsáhlé práce v západních Čechách. Mezi Rokycany a Plzní probíhá modernizace krátkého úseku, na který naváže rozestavěná přeložka, a také plzeňského hlavního nádraží. Provoz navíc komplikuje oprava zastřešení hlavního nádraží v Praze, která znemožnila provoz některých přímých vlaků v relaci Kolín resp. Úvaly – Beroun.

IV. koridor: Spojnice Děčína, Prahy, Českých Budějovic a Horního Dvořiště je v jižních Čechách na několika místech rozkopaná. Probíhá modernizace a zdvoukolejnění trati. Cestující zatím musí přestupovat do náhradních autobusů.

Nekoridorové trati: Výluky probíhají i na mnoha dalších tratích. Zcela přerušen je provoz například na části trati z Českých Budějovic do Černého Kříže anebo u Frenštátu.


Video UDÁLOSTI: Rozkopané Česko
video

UDÁLOSTI: Rozkopané Česko

Správa železniční dopravní cesty je v obdobné situaci jako Ředitelství silnic a dálnic či krajské silniční správy: Má k dispozici velké prostředky z evropských fondů a musí je rychle vyčerpat. „Ta šance už se opakovat nebude. Jsou to rekordní peníze a byl by hřích si je nechat ujít,“ řekl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. Správci infrastruktury tak jakoby přestali brát ohled na dopravce, potažmo cestující či řidiče, a pouzavírali co mohli.

Letošní investice do dopravní infrastruktury (v mld. Kč)
Zdroj: SFDI

České dráhy, které mají – navzdory rozšířenému přesvědčení – na kolejích zhruba stejné postavení jako kterákoli autobusová firma na dálnicích, si stěžují na velké náklady, které mají s náhradní autobusovou dopravou. Náhradních autobusů potřebují více než kdy dříve, tím se také zvyšuje jejich cena. „Cena náhradní autobusové dopravy nám meziročně vzrostla až o 50 procent,“ upozornil mluvčí ČD Radek Joklík. Celkem stojí největšího provozovatele osobní železniční dopravy v zemi opatření související s výlukami téměř půl miliardy korun.