Čím více dětí, tím větší bída, ukazuje statistika

Praha – Bezmála polovina rodin se třemi a více dětmi jen obtížně vychází s příjmy. Ještě větší problémy potom mají neúplné rodiny. Ze všech rodin s dětmi v Česku má problém vydělat tolik, aby se uživily, 29 procent. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

„Domácnosti s dětmi mají v průměru nižší příjmy než domácnosti bez dětí. Výrazně nižší jsou u rodin se třemi a více dětmi a u neúplných rodin,“ řekla k šetření statistického úřadu, které se týkalo příjmů domácností, Šárka Šustová z ČSÚ. Necelá desetina rodin si nemůže dovolit platit dětem ze svých příjmů vše, co by bylo potřeba. „Nejčastějšími položkami, které si rodiny nemohou dovolit, jsou prázdniny pro děti. Problémy jim ovšem činí i placení zájmových kroužků nebo sportovního vybavení,“ uvedla Michaela Brázdilová z oddělení sociálních šetření ČSÚ. Potíže činí chudým rodinám také pořádání dětských oslav, ale i nákup nového oblečení. Čtyři procenta domácností mají problém poskytnout dětem alespoň jednou denně maso, zhruba dvě rodiny ze sta nemohou dětem dopřát ani ovoce a zeleninu nebo alespoň hračky.

Šetření statistiků ukázalo, že zcela bez probému vychází se svými příjmy pouze 8,5 procenta všech domácností a 7,5 procenta těch s dětmi. Většina rodin v dotazníku zvolila možnost, že se svými příjmy vystačí „s menšími obtížemi, docela snadno“. U neúplných rodin s dětmi však převážily ty, které s příjmy nevystačí, resp. vystačí s nimi jen obtížně. Problém mají především neúplné rodiny se dvěma a více dětmi, z nichž by potřebovalo více peněz 63,6 procenta a bez problému hospodaří naopak pouze čtyři procenta.

Statistici sledovali i materiální deprivaci, tedy nedostatek. Tím podle ČSÚ trpí rodiny, které nemají alespoň čtyři z devíti věcí, mezi které patří telefon, pračka, televize, auto, dostatečné vytápění, alespoň týdenní dovolená za rok, mimořádný výdaj kolem 10 tisíc korun, úhrada nájmu a maso jednou za dva dny. Nejméně rodiny zvládaly mimořádný výdaj, zajištění rodinné dovolené a dostatečný přísun masa.

  • "Rodiny, které mají dvě děti, jsou určitý standard, a to nejen z hlediska nějakého sociálního uspořádání, ale i ekonomicky. Z ekonomického pohledu mají početnější rodiny zkrátka více členů, kteří nevydělávají – děti – a kteří jsou naopak často finančně náročnější než dospělí," konstatuje ekonom David Marek.

Video REPORTÁŽ: Třetina rodin s dětmi má potíž s příjmy
video

REPORTÁŽ: Třetina rodin s dětmi má potíž s příjmy

REPORTÁŽ: Třetina rodin s dětmi má potíž s příjmy

Tři a více dětí už některé rodiny nutí počítat každou korunu

Chudobou je ohroženo až 100 tisíc dětí, není ani na oběd

ČSÚ: Neúplné rodiny mají 2/3 příjmů z pracovní činnosti

Výsledky statistického šetření vycházejí z údajů z roku 2013. Tehdy se přitom průměrný příjem domácností zvýšil – činil 153 300 korun na osobu za rok, výdělky tak byly o tři a půl tisíce vyšší než o rok dříve. Růst příjmů byl poprvé od roku 2009 i reálný. Nejlépe se dařilo domácnostem živnostníků a podnikatelů, nižší příjmy měly rodiny zaměstnanců. Nejnižší příjem na osobu připadl důchodcům - v průměru 139 200 korun ročně.

Příjmy na osobou v rodinách s dětmi

jedno dítě: 152 100 korun

dvě děti: 123 900 korun

tři a více dětí: 99 400 korun


Průměr příjmů u neúplných rodin se dvěma a více dětmi je ale ještě nižší – celkově pouze 88 tisíc korun. Zhruba pětinu jejich příjmů přitom činí sociální dávky – pomoc v hmotné nouzi, příspěvky na bydlení a na děti. Asi 200 tisíc lidí nemělo v roce 2013 dostatek peněz, vybavení ani zaměstnání. Sociální vyloučení ale hrozilo asi 1,5 milionu osob. Mezi rodinami jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením neúplné rodiny se dvěma a více dětmi – a to 28 procent z nich. Přesto podle statistik Česko patří v Evropě dlouhodobě k zemím s nejnižším podílem ohrožených.

Podíl domácností, které si nemohou dovolit zaplatit dětem tyto položky
Zdroj: Czso.cz

Hranice ohrožení příjmovou chudobou

  • u jednotlivce: příjem pod 9901 Kč za měsíc
  • u bezdětných párů: 14 852 Kč za měsíc
  • samotný rodič s dítětem do 13 let: 12 872 Kč za měsíc
  • rodina se třemi dětmi, z toho dvěma do 13 let: 20 793 Kč za měsíc

zdroj: ČSÚ