Trestná bude již příprava praní špinavých peněz

Praha – Poslanci schválili novelu trestního zákoníku, podle které bude nově trestná již příprava trestných činů praní špinavých peněz a podílnictví. Novela upravuje i další trestné činy včetně podpory terorismu a za další činy zpřísňuje tresty.

Skupina poslanců v čele s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) původně chtěla k vládní novele trestního zákoníku připojit vlastní změnu, nakonec ale návrh stáhla. Novela tak prošla sněmovnou v podobě schválené vládou. Má jednak vyostřit boj proti korupci, další část se týká například terorismu. Na požadavky nevládních organizací a nové předpisy Evropské unie zareagovala zpřísněním pohledu na praní špinavých peněz. K vězení postačí, když zločinec začne vytvářet podmínky k legalizaci výnosů trestné činnosti. Totéž bude platit o podílnictví, pokud novelu nevrátí Senát či prezident. K omezení korupce má přispět také postih toho, kdo si nechá úplatek slíbit.

Změny v zákoníku se ale vydávají i mimo oblast korupce a finanční kriminality. Novela výslovně zakazuje podporu (např. financování) terorismu – osamoceného teroristy i teroristických skupin.

Zpřísnění trestů se potom má dotknout činů porušení tajemství dopravovaných zpráv, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému. Návrh také stanoví, že trestné činy nedovolené výroby a držení radioaktivní látky, nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu bude možné spáchat nejen úmyslným jednáním, ale také z hrubé nedbalosti.

Novela naopak neumožní snížit trest díky účinné lítosti u lidí, kteří spáchají dotační podvod, poškození finančních zájmů Evropské unie, poškozování cizích práv, pomluvu, podvod, pojistný podvod a úvěrový podvod. Takovou změnu obsahoval stažený poslanecký návrh. Ve sněmovně leží delší dobu podobná poslanecká novela, která se týká účinné lítosti jen u dotačního podvodu a poškozování unijních zájmů.