OSN kritizuje péči o handicapované v Česku

Výbor OSN pro práva lidí s postižením vytýká Česku některé aspekty péče o handicapované. Například to, že lpí na ústavní péči o děti s postižením nebo umožňuje sterilizaci handicapovaných žen. Nedostatečná je prý také komunikace veřejných institucí. Zprávu výbor zveřejnil včera, stát na ni proto zatím nereagoval.
Video Zpráva OSN kritizuje péči o handicapované v ČR
video

Zpráva OSN kritizuje péči o handicapované v ČR

Jedním z bodů, které výbor OSN pro práva lidí s postižením Česku vytýká, je ústavní péče o děti s handicapem. Stát by podle zprávy měl místo ústavní péče podporovat spíše místní komunity, které poskytují podpůrné služby. Kritika míří i na údajně nedostatečné možnosti handicapovaných systematicky se podílet na rozhodování o věcech, které se jich přímo týkají.

Výhrady má výbor OSN i vůči přístupnosti veřejných prostor nebo komunikaci úřadů s postiženými - v této oblasti zpráva zmiňuje nedostatek piktogramů, štítků s Braillovým písmem nebo tlumočníků do znakové řeči. Znepokojuje se i nad krajními opatřeními v zařízeních pro lidi s psychickými poruchami. „Výbor vyzývá stát, aby okamžitě zakázal používání mechanických a farmakologických omezení osob s psychosociálním postižením v psychiatrických léčebnách a aby posílil monitoring a inspekci těchto zařízení, s cílem předejít podobným praktikám,“ stojí ve zprávě.

Jako problematickou výbor v neposlední řadě označil možnost sterilizace handicapovaných žen, ke které dnes stačí souhlas opatrovníka. OSN požaduje okamžitý zákaz. Souhrnnou zprávu výbor zveřejnil včera, konkrétní ministerstva na ni zatím nereagovala.